9 September 2020

Zwitsers tegen homofoob gedrag

Rechts heeft in Zwitserland zijn referendum rond homofobie verloren. De initiatiefnemers van het referendum katten zich tegen een wet die discriminatie en hatelijk gedrag op grond van seksuele geaardheid strafbaar maakt. 63 % stemde tegen dat voorstel, slechts in drie rurale kantons, van de 23, was er een meerderheid.
Het initiatief ging uit van een kleine rechtse partij, de EDU/UDF (Federaal-Democratische Unie), die opkomst voor “de verdediging van de christelijke waarden”. Ze werd volop gesteund door de xenofobe Zwitserse Volkspartij (SVP/UDC), 25,6 % bij de recente parlementsverkiezingen.
De wetgeving tegen racistische discriminatie was eind 2018 op voorstel van socialisten uitgebreid tot discriminatie van holebi’s. Die wet gaat verder dan alleen maar discriminatie, al wie in woord, beeld of gebaar haat tegen holebi’s oproept, kan daarvoor vervolgd en veroordeeld worden. Rechts vond dat een vorm van censuur, van een aanslag op gewetensvrijheid.

Wereldwijde campagne

Het uitgelokte referendum is niet los te zien van de internationale campagnes van ultra-conservatieve groepen voor het “traditionele gezin”. Een campagne die alom sterk wordt gesteund door uiterst-rechts, met aanvallen op abortusrecht, op homohuwelijk en in het algemeen op vrouwenrechten. Vorig jaar was er in Verona een internationale conferentie voor de verdediging van de heilige familie: vader, moeder en de kinderen, met liefst moeder aan de haard. VS-president Donald Trump doet mee, onlangs stapte hij mee op in een anti-abortusmars.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 16 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×