Ya chole, zei AMLO …

… en het kan hem duur te staan komen. ‘Ya chole’ betekent zoveel als ‘basta’, ‘genoeg’ en het wordt minder uit boosheid dan wel uit verveling en verontwaardiging gezegd. En wat is het waar de Mexicaanse President genoeg van heeft? Wel, van de aanvallen op één van de pre-kandidaten van zijn partij voor de komende verkiezingen.

Het zit zo. Op 6 juni 2021 zijn er Mexico verkiezingen voor goeverneurs van de deelstaten, voor de kamer van volksvertegenwoordigers en voor gemeenteraden. Het zijn de grootste verkiezingen ooit in Mexico en er staat heel veel op het spel. Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft Mexico een ‘progressieve’ President komend van een progressief linkse partij, Morena (Movimiento de renovacion nacional). De President is ondanks alles nog vrij populair, of zijn partij dat ook blijft valt af te wachten en daar heeft die ‘ya chole‘ veel mee te maken.

In deelstaat Guerrero is Felix Salgado Macedonio pre-kandidaat om goeverneur te worden. Hij werd aangeduid door de partij, na peilingen, de methode die Morena gebruikt om kandidaten aan te duiden

. Salgado Macedonio is geen onbesproken figuur, hij was eerder al volksvertegenwoordiger en burgemeester van Acapulco en geeft grif toe een vrouwenloper te zijn, weinig diplomatisch, beetje gewelddadig, ja, op mijn leeftijd verander je niet zo gauw, aldus de huidige senator.

Hij is momenteel beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele pesterijen, door vijf vrouwen die klacht indienden lang vóór de senator zich meldde als kandidaat-goeverneur.

Het spreekt voor zich dat de feministische beweging meteen reageerde, maar President Lopez Obrador gaf niet thuis. Er zijn  verkiezingen, zo zei hij enkele maanden geleden, het is normaal dat er dan mensen zijn die menen te moeten protesteren. Maar het protest nam niet af. Uiteraard was het een uitgelezen kans voor de oppositie, maar ook de vrouwen binnen Morena roeren zich en vragen de President om af te zien van deze kandidaat.

Dat is niet mijn taak, was het antwoord, terecht, de kandidaat werd democratisch aangeduid, dus we moeten de rechten van de bevolking respecteren. Salgado Macedonio is ook niet veroordeeld, aldus nog de President, dus er is een vermoeden van onschuld. Ya chole.

De verontwaardiging is groot, want deze uitspraak getuigt in eerste instantie van een groot misprijzen voor vrouwen en hun rechten. In een land waar dagelijks tien vrouwen worden vermoord en vijftig vrouwen worden verkracht staat het geweld tegen vrouwen en de feminicide hoog op de agenda, ook in het regeringsprogramma. Maar Lopez Obrador maakt er een lachertje van.

Olga Sanchez Cordero, Minister van Binnenlandse Zaken, is het niet eens met haar President. Ze verwijst naar het regeerprogramma en de standpunten van Morena die in geen enkel geval toelaten dat de vloer wordt geveegd met vrouwenrechten.

De definitieve beslissing om Felix Salgado te laten deelnemen aan de verkiezingen moet nog vallen. Nu al staat vast dat deze hele zaak Morena erg veel schade kan berokkenen. De vrouwenbeweging is bijzonder sterk in Mexico en schuwt het geweld niet. ‘No violador para gobernador’, de muren staan vol van deze slogan.

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 104 times, 1 visit(s) today
Over Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Zie ook

×