29 December 2021

Xinjiang, ook een koloniale kwestie

“Amerikaanse wet tegen Xinjiang van kracht”, bericht Uitpers. Er mag in de VS uit Xinjiang, autonoom gebied van China, niets meer ingevoerd worden, tenzij kan aangetoond worden dat er geen dwangarbeid mee gemoeid is. De zoveelste sanctie van de VS in hun machtstrijd met China, gebruikmakend van een hysterische campagne die het heeft over ‘genocide’. Het is een dwaze en deels onuitvoerbare sanctie waarmee de VS ook in eigen vlees snijden en die niet is ingegeven door bekommernis om het lot van de Oeigoeren.

Maar het is niet omdat kolonel Wilkerson in 2018 vond dat, indien de CIA China wil destabiliseren, het dat best doet door van binnenin onrust uit te lokken samen met de Oeigoeren tegen de Han Chinezen, dat er onrust in dat gebied is. Die onrust is niet het resultaat van een samenzwering, in Xinjiang moet die niet van buitenuit worden aangewakkerd, ze komt van binnenin.

Ze heeft vooral te maken met een opgedreven beleid van Han overwicht tegenover de Oeigoeren, Kazakken en verwanten. Die onrust heeft inderdaad geleid tot terrorisme, Peking heeft dat ingeroepen voor harde en massale repressiemaatregelen.

Wat het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt over mensenhandel en dwangarbeid in de VS, is maar al te waar. Gewoon een blik op het Amerikaanse, deels geprivatiseerde, gevangeniswezen, is huiveringwekkend. Maar dat is in deze niet terzake. Dat zijn interne aangelegenheden, zou Washington kunnen opwerpen.

In Xinjiang speelt echter een andere geschiedenis mee, de geschiedenis, maar nergens wordt het tere punt aangeraakt dat Xinjiang deel uitmaakt van China als gevolg van de kolonisatie onder de Qing-periode (17e tot 18e eeuw). Zijn de Oeigoeren eeuwenoude Chinezen, zoals Chinese propaganda soms beweert? Op geen kanten. Dat Xinjiang deel uitmakt van de Volksrepubliek is het resultaat van oorlogen en bezettingen, nu gevolgd door een beleid van Han overwicht. De VS en compagnie maken gewoon gebruik van de weerstand die deze geschiedenis oproept. Zie: onder meer: https://www.uitpers.be/oeigoeren-eeuwenoude-chinezen/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 193 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×