INTERNATIONALE POLITIEK

WikiLeaks-onthullingen over Irak: massamedia kijken liever andere kant op

De massamedia blijven koppig blind voor de ware lessen van de WikiLeaks-revelaties. Dat hoeft niet te verbazen. Meer dan een bewijs voor systematische oorlogsmisdaden in Irak is dit het bewijs van het morele failliet van de hedendaagse berichtgeving.
In de zaak van de parachutemoord werd beklaagde Els Clottermans veroordeeld. Zij had een motief, gelegenheid, kennis van zaken én het juiste profiel. Er waren echter géén materiële bewijzen. Als je de niet altijd even oordeelkundige reacties leest – zie ondermeer de steunbetuigingen voor de veroordeelde op Facebook – weet je het zeker: dit beroerde Jan met de pet.
De reacties waren unaniem negatief tegen het vonnis. Vreemd, want zowat iedereen voelt ondertussen wel aan dat de betrokkene meer dan waarschijnlijk de dader is. De vraag is maar of ‘meer dan waarschijnlijk’ voldoende is om iemand te veroordelen.
In tegenstelling tot de jaren voor het proces reageren de media zelf eerder terughoudend op het vonnis. Bewust of onbewust beseffen zij dat zij mee verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken. Je kan nu eenmaal niet openlijk gaan twijfelen over de correctheid van dit vonnis als je eerst jarenlang de beschuldigde hebt aangevallen en zo mee het klimaat hebt gecreëerd waarin dit vonnis tot stand is gekomen.
Het omgekeerde is aan de gang met de bewijzen van oorlogsmisdaden door de VS in Irak.
De bewijzen zijn er in dit geval wél. Bovendien hebben de daders motieven te over, gelegenheid, kennis van zaken én het juiste profiel. Vreemd dus dat de media blijven volharden in de boosheid en weigeren de beschuldigde (het Amerikaans leger) te veroordelen.
De feiten zelf kunnen nog moeilijk ontkend worden. Hoewel het eerste en tweede officiële motief voor de oorlog al lang ontkracht werden (herinner je de onvindbare massavernietigingswapens en daarna het verspreiden van de democratie) blijft men die gebruiken als excuus. Het is allemaal uit de hand gelopen, we hebben het niet meer onder controle enzovoort. Liever dat dan te erkennen dat het motief voor deze oorlog alles te maken heeft met de imperialistische waanzin van de economische elite in de VS en Groot-Brittannië (met de rest van het Westen in hun zog).
Gelegenheid is er uiteraard genoeg en dat de VS en zijn bondgenoten de middelen hebben om te doen wat ze doen is ook nogal evident. Profiel van de beschuldigde? Idem dito. Logische conclusie: schuldig over de hele lijn. Ja toch? Nergens komen de massamedia tot de logische conclusie: de oorlog in Irak (en in Afghanistan) is een misdaad, de VS moet zich onmiddellijk terugtrekken en W. Bush, Tony Blair en Barack Obama moeten voor het Internationaal Gerechtshof worden vervolgd om zich te verdedigen tegen de beschuldiging van het plegen van oorlogsmisdaden (ook voor hen geldt het principe dat je onschuldig bent tot bewijs van tegendeel door een rechtbank).
De recente publicatie van WikiLeaks is echter vooral een veroordeling van de massamedia. Zij hebben dit mee mogelijk gemaakt, door eerst kritiekloos het voorwendsel van de aanwezigheid van massavernietigingswapens over te nemen, terwijl de bewijzen van het tegendeel wel degelijk voorhanden waren voor wie er wel wilde naar zoeken én er over wilde berichten.
Toen die ballon werd doorprikt sloeg men mea culpa. Ja, we hebben ons laten ‘misleiden’ door de leugens van hogerhand. Dat is geen schuldbekentenis maar een uitvlucht, een manier om zichzelf goed te praten. Nauwelijks was de schuld voor dit falen dus bij de autoriteiten gelegd of de massamedia vielen over elkaar om opnieuw kritiekloos de nieuwe these van diezelfde leugenaars te aanvaarden en te onderschrijven: het gaat in Irak over het herstellen van de democratie.

Embedded journalism

Ondertussen heb ik het nog niet gehad over de schande van het systeem van ‘embedded journalism’ (dat wel ‘embedded’ is maar géén ‘journalism’). De bewijzen voor de misdaden in Irak werden door enkele moedige journalisten reeds jaren geleden aangeklaagd (ondermeer in de internet nieuwsbrief van de bewonderenswaardige journalist Dahr Jahmail). Zij raakten hun informatie echter niet kwijt aan de massamedia. Dat is logisch. Het aanvaarden van die informatie zou immers een veroordeling betekend hebben van hun eigen embedded ‘journalistiek’ werk.
In een normaal rechtssysteem is het achterhouden van bewijzen voor zware misdrijven ook een misdrijf. Wat als bijvoorbeeld in de zaak van de parachutemoord zou blijken dat een vriend van de beschuldigde informatie verzwegen had… WikiLeaks toont aan dat de massamedia jarenlang wisten wat er gaande was maar de andere kant hebben opgekeken. Dat is schuldig verzuim en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.

Next target Iran

Dat de massamedia dat niet openlijk gaan toegeven is enigszins te vatten (vanuit hun standpunt gezien is het logisch dat ze dat niet zomaar gaan toegeven). Je zou dan minstens mogen verwachten dat daar lessen uit worden getrokken voor de toekomst. Niets van. De voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran gaan onverminderd door met de enthousiaste medewerking van diezelfde massamedia.
Debatten tussen zij die vinden dat er onmiddellijk een invasie moet komen en zij die vinden dat er nog een diplomatieke weg is, maskeren een feitelijke eensgezindheid: Iran is de boeman, dat moet niet bewezen worden. Daar heb je die ‘bewijzen’ weer. Het scenario ligt al klaar: na een verwoestende invasie zal blijken dat Iran nooit een kernwapencapaciteit heeft gehad, maar tegen dan zal het wel over het herstel van de democratie gaan (met de zoon van de sjah terug op de troon?).
De kans is groot dat een oorlog tegen Iran een stap te ver zal zijn. Iran zal zich verzetten. Dit gaat immers niet om een strijd tegen een klerikale dictatuur, zelfs de grootste tegenstanders van het huidige regime in Teheran staan achter het nucleaire programma. Dit gaat over de soevereiniteit van een lidstaat van het Non-Proliferatie Verdrag tegen de verspreiding van kernwapens.

WikiLeaks moet doorgaan

Ik kan alleen maar hopen dat Wikileaks kan blijven doorgaan met zijn onthullingen. Bewijzen voor de kernwapens van Israël (en waarom niet, bewijzen voor de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel) zijn broodnodig. Daarvoor moet men niet op de massamedia rekenen.
Wikileaks is in gevaar. Zowat alle media geven gelijke aandacht aan de revelaties van WikiLeaks als aan de lastercampagne tegen oprichter Assange. Dat is niet meer of niet minder dan een achterbakse poging om de geloofwaardigheid van het initiatief zelf te ondermijnen.
Geschiedenis geeft (soms) de gelegenheid tot kritische reflectie. Vandaag heeft niemand er moeite mee om het feodalisme en de slavernij als gruwelijke systemen van uitbuiting te veroordelen. Ooit zal men zich verbazen over de inschikkelijkheid waarmee de hedendaagse massamedia de leugens en propaganda van het huidige systeem bleven reproduceren ondanks de bewijzen van het tegendeel.
Het fundamentele probleem is en blijft de uitbuiting van de Derde Wereld door de Eerste Wereld, in een economisch systeem dat niet zonder deze uitbuiting kan overleven. Honger en cholera in Haïti zijn geen excessen, mijnrampen in Chili zijn geen spijtige problemen, zij zijn de logische bestanddelen van een systeem dat moreel op het zelfde niveau staat als het feodalisme en de slavernij.
Dit systeem is echter zwakker dan de systemen die er aan vooraf gingen. In beperkte delen van de wereld bestaat er nog zoiets als echte vrijheid van meningsuiting, beperkt maar toch. Dat legt ons hier in het Westen een morele verplichting op. De massamedia zijn zelf een onderdeel van het systeem en dus niet in staat dit te doen. Aan ons dus om die boodschap uit te dragen.
Het verzet tegen het feodalisme was ook een zaak van enkelingen en kleine ‘marginale’ groepen. Het feodalisme is uiteindelijk in elkaar geklapt en aan zijn eigen contradicties bezweken.
Dat staat ook het huidige economische systeem te wachten. Of dat met een allesvernietigende oorlog gebeurt of met een vreedzame revolutie is maar de vraag. Ik denk dat we die keuze nog hebben, veel tijd om te beslissen wat het wordt is er niet meer.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Australië straft klokkenluider

Acht jaar geleden begon in Australië een onderzoek naar oorlogsmisdaden begaan door Australische militairen in Afghanistan. De eerste veroordeelde in deze zaak is klokkenluider David McBride. Hij krijgt 5…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×