Werken voor Uber = arbeidscontract

In Parijs heeft het Hof van Beroep gevonnist dat een persoon die voor het transportbedrijf Uber werkt, wel degelijk een werknemer met arbeidscontract is. De zaak was in 2017 aangespannen door een chauffeur bij Uber die ineens te horen kreeg dat er voor hem geen ritten meer waren. Een rechtbank in eerste aanleg verklaarde zich onbevoegd.
In beroep is geoordeeld dat er duidelijk een hiërarchisch verband was en hier de regels van een arbeidscontract gelden. De zaak zelf gaat daarmee naar een arbeidsrechtbank. Eerder had een arbeidsrechtbank zich onbevoegd verklaard en doorverwezen naar een rechtbank van koophandel. Fout, aldus het Hof van Beroep.
In een andere zaak van “deeleconomie” had het Franse Hof van Cassatie eind november ook al een gelijkaardig vonnis als nu in beroep geveld. Het ging toen om een conflict tussen een thuisbezorger van Take Eat Easy (intussen in vereffening) die volgens het Hof een arbeidscontract had. Dat vonnis heeft in Frankrijk paniek veroorzaakt bij Uber, Deliveroo en gelijkaardige ondernemingen.

Onduidelijk

Met die vonnissen zou er een einde moeten komen aan de onduidelijkheid over personeel dat voor dergelijke firma’s in een vorm van schijnzelfstandigheid moet werken.
In de VS is het wachten op de uitspraak van een hof van beroep over een gelijkaardige zaak als in Frankrijk. De klager kreeg in eerste instantie gelijk dat hij een personeelslid is. Nog andere rechtbanken oordeelden dat chauffeurs van Uber ‘freelancers’ zijn.
In het Verenigd Koninkrijk oordeelde een hof van beroep onlangs dat chauffeurs van Uber wel degelijk werknemers zijn met recht op een minimumloon en betaalde vakantiedagen. In Zwitserland oordeelt de overheid van de sociale zekerheid dat mensen die voor Uber werken, als werknemer moeten gezien worden.

Deliveroo

De Brusselse rechtbank van koophandel oordeelde onlangs dat transportplatformen zoals Uber in Brussel illegaal zijn. Alleen wie een taxilicentie heeft, en dus een lichtbak boven de wagen, mag taxiritten uitvoeren.
In België werden bij maaltijdleveringsbedrijf Deliveroo een jaar geleden alle bezorgers gedwongen een zelfstandig statuut aan te nemen. Volgens de FOD Sociale Zaken gaat het om schijnzelfstandigen. Haar ‘Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatiezei zegt dat de voorwaarden die Deliveroo oplegt, wijzen op de arbeidsrelatie van een werknemer. Er is immers sprake van een ondergeschikt verband waarin de werknemer over weinig ruimte beschikt om zijn werktijd of werk zelf te regelen. De koerier moet een week op voorhand doorgeven wanneer hij/zij beschikbaar is en Deliberoo oordeelt of dat ok is. Bovendien worden de koeriers per gps gevolgd.
Het gaat hier om een wereldwijde erosie van een normaal arbeidscontract. Het is natuurlijk de droom van deze nieuwsoortige ondernemers om zoveel mogelijk “sociale lasten” door te schuiven naar het personeel.
,…

Print Friendly, PDF & Email

Visited 355 Times, 2 Visits today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook