INTERNATIONALE POLITIEK

Wat we (niet) weten over De Standaard, Tindemans, Guatemala

Image

Het was met stomme verbaring dat ik hier een artikel zag verschijnen waarin zowel Guatemala als Tindemans en de Standaard in de titel prijkten (zie: https://www.uitpers.be/artikel/2020/02/19/la-llorona-guatemala-jaren-1980-leo-tindemans-en-standaard/. Ik was nog stomverbaasder nadien te lezen hoe De Standaard nu een kwaliteitskrant probeert te zijn, maar onder meer in de jaren 1980 Tindemans als minister van Buitenlandse Zaken achterna liep. Wat mezelf betreft, DS-redacteur Buitenland van 1972 tot 2002, ik stond tijdens en ook vaak na Tindemans, op de zwarte lijst – niet uitnodigen!
Uit het artikel kan ik opmaken dat DS Tindemans inzake Centraal-Amerika, wat hem nauw aan het hart lag, op de redactie van DS kon rekenen. Ik citeer:
‘Tindemans vond voor zijn beleid de volle steun van de redactie van De Standaard, die toen nog fier het kruis AVV-VVK…
De krant is niet langer de spreekbuis van de rechtervleugel van de Belgische christen-democratie en propageert zich nu als objectieve kwaliteitskrant.’

Baken

Uit een mail van de auteur kan ik afleiden dat deze ‘analyse’ over de volle steun voor Tindemans onder meer steunt op de vaststelling dat in 1995-1996 meewarig wed geschreven over diens interesse voor onder meer Guatemala… Van die bewering (volle steun voor T.) zou Tindemans nogal opkijken. De redactie Latijns Amerika van DS was van 1976 tot 2003 samen te vatten in één naam: Francis Van Den Berghe. Voor al wie toen actief bezig was met Latijns-Amerika, Centraal-Amerika en Mexico inbegrepen, was Francis, medestichter van Uitpers, een baken, een toonbeeld van betrouwbare berichtgeving over die regio’s.
Dat werd hem niet in dank afgenomen. Er kwam druk op de redactieleiding van onder meer André Louis, secretaris-generaal van de Christen-Democratische Internationale, van Buitenlandse Zaken, van de VS-ambassade. Die druk had soms wel een beetje resultaat: ten tijde van de door de VS volop gesteunde Contra-oorlog tegen de Sandinistas in Nicaragua, stuurde de redactieleiding een collega-reporter (MVO) naar de regio “om eens een andere klok te laten horen”. Wat is er mis met mijn klok, ben ik niet correct in mijn berichtgeving, vroeg FVDB. Hij kreeg daar geen antwoord op, de reden was dat zijn berichtgeving Tindemans en co erg stoorde.

Niet ernstig

Waarom dan in de titel van een artikel speciaal de Standaard vermelden om de berichtgeving over Centraal-Amerika zwart te maken? Om het voor te stellen alsof DS wel een goede bocht heeft gemaakt tegenover vroeger. En dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Om zoiets te beweren, moet men toch even die berichtgeving over een periode van dertig jaar raadplegen. Dat is hier dus duidelijk niet gebeurd. Voortdurend de volgzame media aanklagen en zich zelf baseren op vooroordelen, is een jammerlijke vergissing.
En dan die sneer naar het AVV-VVK waar geen kat nog bij stilstond (rechts zei vaak schamper dat de K voor kommunist stond). Zeker de redactie niet, die bij sociale verkiezingen massaal voor de strijdvaardige BBTK (ABVV) koos, onder meer voor Francis Van Den Berghe die sinds 1999 voor Uitpers tientallen zeer degelijke bijdragen over Latijns Amerika leverde.
Kortom, als men De Standaard in de titel vermeldt, is dat geen detail in het artikel. De media moeten en zullen aan de schandpaal komen, zonder meer. Zonder enige feitenkennis. Zonder te weten dat de reactie Buitenland van DS zeer lang bekend stond om haar kritische progressieve berichtgeving, in de jaren 50 tegen de Koude Oorlog, in de jaren 60 en daarop steevast de Vietnamese en Palestijnse zaak verdedigde, dat een van de stichters van Uitpers, Paul Vanden Bavière, uiteindelijk de laan werd uitgestuurd voor zijn kritische kijk op de Westerse politiek in het Midden Oosten. Dat waren geen details, dat was de lijn van DS voor de buitenlandse berichtgeving. Wat ik in Guatemala, Tindemans en De Standaard lees, is wat DS betreft: niet ernstig.

Onwetend

Hoe Francis zelf het ziet:
Uit de tekst van Lode Van Oost blijkt dat hij niet eens weet hoe DS in de jaren 80 berichtte over Guatemala. Niet gehinderd door enige feitenkennis schrijft hij dat DS Tindemans steunde, en de genocide (vooral door Rios Montt) in Guatemala ontkende. Waar heeft hij dat in godsnaam gelezen? Ik kan alleen maar besluiten dat hij blindelings oordeelt dat DS, omdat die ooit doorging als CVP- gezind, dus ook Tindemans steunde inzake Guatemala, en dus ook de slachtingen ontkende.
Aan Van Oost kan ik alleen maar zeggen: lees de berichtgeving voordat je iets beweert. En hou vooral op met schrijven als je denkt zomaar eender wat te kunnen beweren.
Francis Vanden Berghe

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

 ‘Fuck de media, red de pers’

Voorwaar een merkwaardige boektitel. En wat is dan wel het verschil tussen pers en media ? Het jongste boek van de “geestelijke vader’ van bladen zoals ‘Joepie’ en ‘Dag Allemaal’”,…

Print Friendly, PDF & Email

Oorlogsmisdaden? Persvrijheid?

Hij had het zelf niet kunnen bedenken, Julian Assange. Precies op het ogenblik dat al onze media bulken van de beschuldigingen aan het adres van Rusland voor oorlogsmisdaden en…

Print Friendly, PDF & Email

De Morgen illustreert hoe media platform bieden aan militaristische visies

“Het Westen streefde altijd stabiliteit na, met een veilig Europa in een vredevolle wereld. De Russen hebben andere ambities: ze willen een invloedssfeer”, aldus Jonathan Holslag in De Morgen…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×