INTERNATIONALE POLITIEK

Wat het Pentagon niet meerekent

Image

De VS oorlogen in Irak, Afghanistan, Pakistan en Syrië hebben 5,6 biljoen dollar (5,6 miljoen miljoen, in US-termen “5,6 trillion dollar”) uit de VS-economie weggedraineerd volgens een recente studie getiteld “Cost of war”, uitgegeven door het Watson Institute of International and Public Affairs van de Brown University, Rhode Island.
Dat duizelingwekkend bedrag is driemaal hoger dan de schatting van het Pentagon. Dat komt omdat men daar niet alles telt. De medische kosten voor gewonden en gehandicapte veteranen bijvoorbeeld. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid relativeert ook de hoge kosten voor leningen om de militaire operaties in het buitenland te betalen.
Het rapport “Cost of War” spreekt alleen over de hierboven vernoemde oorlogen en omvat dus niet de uitgaven voor de militaire operaties elders in de wereld, zoals de escalerende interventies in Afrika, de deelname aan de genocide oorlog van Saoedi-Arabië in Jemen en de speciale militaire operaties elders vrijwel in ieder continent.
De kosten voor oorlog die in het rapport worden behandeld liggen ver boven het jaarlijkse Pentagon budget van bijna 700 miljard dollar, een niveau voor militaire uitgaven dat de tien grootste militaire machten van de wereld overtreft. De auteurs van het rapport erkennen zonder meer dat het oogverblindend cijfer van 5,6 biljoen dollar niet de immense slachting, vernietiging en menselijke oorlogsellende van Washington bestrijkt. Ze schrijven dat bovendien een volledige verantwoordelijkheid van de eventuele lasten van een oorlog niet in de kolommen van een grootboek worden ingeschreven.
Over de burgers die door oorlogsgeweld verwond of gedood zijn, of verdreven tot dakloze vluchtelingen, tot de kinderen die jaren later spelen op wegen en velden bezaaid met geïmproviseerde explosieven en clusterbommen, zijn er geen cijfers. Of de Amerikaanse militairen thuiskomen als gewonde veteranen, het Pentagon is niet met hen bezig.  “We doen geen body count” was de uitspraak van generaal Tommy Franks, die bevelhebber was van de invasies in Irak en Afghanistan.
De geloofwaardige schatting van het aantal vernietigde levens in Irak alleen al bedraagt meer dan 1 miljoen, terwijl er nog eens 175.000 duizend naar verluidt zijn gedood in Afghanistan. Miljoenen anderen zijn gewond geraakt of vluchteling geworden.
De de kost van de vernietigingen door Amerikaanse oorlogen die de samenleving van Irak, Afghanistan, Libië en Syrië hebben gedecimeerd, zijn niet het onderwerp van het Brown University rapport. Het geeft wel een somber beeld van de enorme rijkdom van de VS die letterlijk in rook is opgegaan als gevolg van het Amerikaanse militarisme. Middelen die zouden kunnen geïnvesteerd worden in onderwijs, gezondheidszorg, het verhogen en verbeteren van de levensstandaard van de werkende VS-burger.
Een van de langetermijnkosten die niet is opgenomen in de schatting van de oorlogsuitgaven van het Pentagon betreft deze die verband houdt met de schade toegebracht aan mensen die terugkeren met fysieke en mentale problemen. Deze problematiek wordt zwaar onderschat in de officiële benadering. In een rapport van de Veterans Administration van mei ll. staat dat de vraag naar zorgdiensten van de Amerikaanse oorlogsveteranen in het Midden-Oosten en Afghanistan de voorbije zeven jaar met 215 procent is toegenomen. Officieel is het aantal militairen gewond in actie in Irak en Afghanistan 52.000, waarvan meer dan 1.700 met een ledemaatamputatie en 6.500 met een ernstig hersenletsel. Meer dan 1 miljoen veteranen van deze oorlogen ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ruwweg staan er 875.000 geclassificeerd met een handicap van 30 procent of meer. De diagnose bij meer dan 327.000 oorlogsveteranen betreft een hersentrauma waarvan ongeveer een derde lijdt aan het PTSS (posttraumatische stres stoornis) of ander geestelijke gezondheidsproblemen.
Het bedrag van 5,6 biljoen dollar opgegeven in de Brown studie is bijna het equivalent van de Amerikaanse staatsschuld in 2001 aan de vooravond van de start van de wereldwijde VS-oorlog tegen het “terrorisme”. In de tussenliggende 16 jaar is de schuldenlast verviervoudigd, niet in de laatste plaatste wegens de alsmaar groeiende militaire uitgaven. In een halsstarrige poging om iedere politieke opstand tegen het Amerikaanse militarisme te onderdrukken (remember Vietnam) hebben de opeenvolgende VS-administraties en het Congres alle belasting om de oorlogen te financieren, vermeden. Hun oorlogen worden gevoerd met behulp van ”vrijwillige” strijdkrachten, voor een groot deel bestaande uit economische dienstplichtigen en betaald met geleend geld. In de plaats van ze in te schrijven in het Pentagon budget worden de oorlogen geclassificeerd als Overseas Contingency Operations (OCO), als onvoorziene noodsituaties. Maar deze truc belet niet dat de staatsschuld stijgt waarvan het volle gewicht op de rug van de arbeidersklasse gelegd wordt, door een grotere aanval op de levensstandaard en op de sociale rechten.
De Amerikaanse oligarchie haalt miljarden winst uit de oorlogsvoering. Het Brown Unversity rapport werd naar buiten gebracht op het moment dat Donald Trump in Azië zijn oorlogsdreiging tegen Noord-Korea combineerde met z’n drukke agenda voor wapenverkoop: hij bezocht in snel tempo verschillende landen. Trump houdt niet van multilaterale handelsovereenkomsten omdat hij dan de controle en dominantie verliest. De spil van Trump’s Azië reis was inderdaad wapenverkoop. Deze anti-vredestour was een oorlogszuchtige zakenreis ten voordele van het militair industrieel complex. 0p zijn Azië tour werd hij vergezeld door twee dozijn CEO’s en defensie-industriëlen, Boeing, Bell Helicopter, Textron e.a. Dit was voor de westerse media geen thema. Tijdens zijn stop in Japan heeft hij van de Japanse premier,  Abe, de belofte gekregen voor de aankoop van een enorme hoeveelheid dure hightechwapens. Om deze wapenverkoop te promoten noemde Trump Noord-Korea een bedreiging voor de beschaafde wereld en de Noord-Koreaanse leider The rocket man. Tijdens zij toespraak voor het Zuid-Koreaanse parlement, positioneerde hij drie VS-vliegdekschepen voor de kust van Noord-Korea. Zo wilde hij zijn “America First” beleid beklemtonen door oorlogsbedreigingen en sanctiepolitiek.
In China was zijn toon minder agressief en sloot hij niet bindende aankoopintenties voor ongeveer 250 miljard dollar, voor investeringen en handel.
In de ogen van de Amerikaanse wapenindustrie is Trump een uitstekend handelsreiziger. De bloei in de wapenverkoop is in feite eigenlijk al begonnen in Saoedi-Arabië toen hij het Saoedische koninkrijk voor 110 miljard wapens verkocht. Met deze wapenverkopen wil hij verhinderen dat de ”beschaafde wereld” zich zou loskoppelen van de dollar, wat alleen de VS zou schaden. In minder dan een jaar in ambt deed Donald Trump meer goed voor de Amerikaanse defensie-industrie dan Obama in zijn laatste vier jaar in functie.
De oorlogen zijn zowel door Democratische als door Republikeinse administraties geïnitieerd en voortgezet. Beide partijen in het Congres hebben deze manier van financiering gehandhaafd terwijl ze met elkaar in de knoop lagen en liggen over de reële gigantische begroting van het Pentagon. Ondertussen verkondigen ze voortdurend aan de VS-staatsburger dat er geen geld is voor een degelijke gezondheidszorg, openbaar onderwijs en sociale zekerheid. De slachtoffers van de natuurrampen zoals Harvey, Irma en Maria worden aan zichzelf overgelaten. De gevolgen van deze rampen zijn mede het resultaat van verwaarlozing van infrastructuur, bezuinigingen en massale armoede. Bijna 60 procent van de 3,5 miljoen Puerto Ricanen had zes weken na de orkaan Maria nog steeds geen elektriciteit en 20 procent geen toegang tot veilig stromend drinkwater.
De vele militaire interventies van Washington en de dreiging van nog nieuwe conflicten kunnen uiteindelijk samenvloeien tot een nucleaire derde wereldoorlog. Deze trend wordt aangedreven door de immense concentratie van rijkdom in de handen van een parasitaire oligarchie die steunt op militarisme en interventies in het buitenland en toenemende repressie in eigen land. De toplaag van rijken wil op die manier haar macht en privilegies verdedigen en in stand houden. Kan de huidige machtsverhouding worden gewijzigd? Moet de ontmanteling van het enorme Amerikaanse militaire en inlichtingsapparaat niet op de agenda gezet? Door het kapen van biljoenen dollar voor slachtingen en vernietigingen zijn er geen fondsen meer voor de sociale behoeften van de burgers in de VS en daarbuiten.
Met de inhumane opgelegde economische sancties worden vooral kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals vrouwen en kinderen het slachtoffer.
Wapens worden gemaakt om te doden en te vernietigen. Ze dragen bij om het Amerikaanse bbp op te fleuren, het gaat om meer dan de helft van de totale economische output van de VS. Al de Amerikaanse oorlogen en interventies sinds de tweede wereldoorlog hebben tot doel om de wereld haar Full Spectrum Dominance op te leggen.
De VS leeft in feite van een oorlogseconomie, een economie van de dood.
Het is dringend nodig een tegenstroom op gang te brengen. Dit moet gepaard gaan met de herschikking van rijkdom van de superrijken om de dringende problemen op vlak van huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur op te lossen, door de banken, financiële instellingen en bedrijven onder een groter publiek toezicht te plaatsen. Om zo de menselijke behoeften te dienen in de plaats van de vraag naar meer winst.
Bronnen:
Bill Auken: The colossal cost of Washington unending wars.
Peter Koeneg: Trump Pivot to Asia in Arms Sales Bonanza and Anti Peace Trip

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

NAVO-lidstaten beheersen driekwart van de internationale wapenhandel

Elk voorjaar brengt het befaamd Zweeds Vredesonderzoeksinstituut SIPRI de internationale wapenstromen in kaart. De zopas gepubliceerde nieuwe data over de wereldwijde wapenhandel, geven meteen ook een impressie van aan de gang…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron, de gok na de schok

Links samen in Nouveau Front Populaire Is Emmanuel Macron, president van Frankrijk, zodanig geschrokken van een algemeen voorspelde uitslag, dat hij van de schok een enorme gok waagt? In…

Print Friendly, PDF & Email

EU na de verkiezingen

Wat gaat er gebeuren na de Europese verkiezingen? Wij weten het niet, maar dat belet ons niet te speculeren, de krant moet gevuld worden. Dat laatste doen we niet…

Print Friendly, PDF & Email

Democratie in nood

Europees Parlement heeft nood aan een grondige schoonmaak Veel zelfbewieroking en somber tandengeknars in het Europees Parlement, zowel bij de ontslagnemende MEPs als bij de promotiediensten. In 2019 zaten…

Print Friendly, PDF & Email
De voorgeschiedenis van de Zijderoute

You May Also Like

×