INTERNATIONALE POLITIEK

Washington financiert etnische oorlogvoering op de Balkan

Terwijl Washington de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië steunt, dirigeert het achter de schermen geld en militair materieel naar het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) dat nu betrokken is bij een grensoorlog met Macedonische veiligheidstroepen. Ironisch genoeg bewapent en adviseert Washington zowel het aanvallende UCK als de Macedonische verdedigers met toestemming van het Amerikaanse Congres.

Military Professional Resources Inc. (MPRI), een huurlingenorganisatie die een contract met het Pentagon heeft, helpt Macedonië als onderdeel van een Amerikaans militair hulppakket ‘agressie te weerstaan en het grondgebied van Macedonië te verdedigen’. Maar MPRI adviseert en bewapent ook het UCK dat verantwoordelijk is voor de terroristische aanslage. In deze oorlog trekt het Amerikaanse militaire en inlichtengenapparaat aan beide touwtjes. Wat is de verborgen agenda?

Het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK), omgevormd in september 1999 tot Kosovo Beschermingskorps (KPC) onder toezicht van de Verenigde Naties, zat achter de terroristische aanslagen in de regio Tetovo in Macedoniê en ook in het zuiden van Servië. In Macedonië worden de aanvallen uitgevoerd door een UCK-kloon: het Ushtira Clirimtare Komtare (UCK) ofwel het Nationaal Bevrijdingsfront (NLA). De terroristen opereren vanuit UCK-bases in Kosovo onder bescherming van KFOR.

Het UCK en zijn zusterorganisaties worden gesteund door de Verenigde Staten en zijn goed uitgerust. Volgens Carl Bildt (speciaal VN-coördinator voor de Balkan) zijn de Macedonische veiligheidstroepen geen partij voor de rebellen: ‘De guerrilla’s hebben een competente militaire organisatie… Ze bestaan uit een kern van zeer ervaren strijders. Ze hebben zich goed ingegraven, goed voorbereid en controleren waarschijnlijk een groot deel van het achterland.’

Maar waar haalden zij het geld vandaan? De westerse media verspreiden de indruk dat het NLA zich van de ene op de andere dag ontwikkelde tot een modern rebellenleger en dat de Navo-leiders geen contacten met hen onderhouden.

VN ‘Vredeshandhaving’

Volgens de Londense Sunday Times ‘hebben Amerikaanse agenten toegegeven dat zij hebben geholpen met het trainen van het UCK vóór de NAVO met bombardementen begon’.1

Documenten van het Amerikaanse Congres suggereren dat de steun van de CIA na de oorlog niet werd stopgezet.2 Sterker nog, terwijl het UCK contacten blijft onderhouden met zowel de CIA als criminele syndicaten die op de Balkan betrokken zijn bij de drugshandel, heeft de paramilitaire organisatie – omgedoopt tot KPC – een officiële VN-status gekregen. Dat betekent dat men aanspraak kan maken op fondsen van de VN en via bilaterale kanalen.

Leveranties van militaire apparatuur, het trainen van het UCK en militaire adviseurs is toevertrouwd aan Military Professional Resources Inc. (MPRI), een Amerikaanse huurlingenorganisatie die banden heeft met het Pentagon. Het patroon is gelijk aan de situatie in Kroatië en de Bosnische Moslim-Kroatische Federqtie, waar zogenaamde ‘train en bewapen’-programma’s door het Pentagon werden opgesteld. Het concept van MPRI is gebaseerd op ‘offensieve tactieken, als de beste vorm van verdediging’.3 In de context van Kosovo betekent deze ‘defensieve doctrine’ terroristisch geweld in het zuiden van Servië, en in Macedonië wordt het UCK omgevormd tot een moderne militaire strijdmacht die de strategische doelen dient van de alliantie.

MPRI gaf in 1999 aan 99 zeer ervaren, voormalige militaire professionals aan het werk te hebben in Bosnië-Herzegovina.4 Het aantal officieren dat betrokken is bij contacten met het UCK blijft geheim.

Er is een duidelijke lijn: UCK-leider Agim Ceku (voorheen bij de Kroatische strijdkrachten) is sinds lange tijd betrokken bij het MPRI. Ceku begon samen te werken met het MPRI in 1995 tijdens de planning van ‘Operatie Storm’ in Kroatië, hetgeen leidde tot etnische slachtpartijen en de verdrijving van meer dan 200.000 Serviërs van de Krajina. Het feit dat Ceku een ‘vermeend oorlogsmisdadiger’ is – volgens gegevens van het tribunaal in Den Haag – is echter geen beletsel voor wie dan ook in de ‘internationale gemeenschap’.5

Ceku is houder van een VN-paspoort (Laissez-Passer) wat hem diplomatiek onschendbaar maakt. Volgens Carla Del Ponte, hoofdaanklaagster van het tribunaal, staat Ceku’s reputatie en integriteit niet ter discussie omdat het tribunaal in Den Haag ‘onderzoek … naar misdaden gepleegd [door Ceku] in Krajina … tussen 1993 en 1995… niet Ceku’s gedrag in Kosovo zelf betreffen…’.6

Achter de beleefde politieke façade van de internationale diplomatie heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan – op instructie van Washington – willens en wetens ingestemd met de deelname van een ‘vermeend oorlogsmisdadiger’ aan VN-vredesoperaties. Met ander woorden, de VN financieren terrorisme en creëren een lelijk historisch precedent: de Verenigde Naties betalen de salarissen van een heleboel gangsters die nu betrokken zijn bij terroristische aanslagen in Macedonië.7

Amerikaanse steun is slechts een van de geldbronnen van het UCK. Verscheidene islamitische organisaties hebben geld en militair materieel gedoneerd. Vóór de oorlog in 1999 werd gemeld dat Duitse, Turkse en Afghaanse instructeurs het UCK trainen in guerrillatactieken.8

Vrijwilligers van de modjaheddin uit diverse landen vochten samen met het UCK tegen de Servische veiligheidstroepen in Kosovo. Volgens de Sunday Times zijn de aanvallen in de regio Tetovo in Macedonië aangemoedigd door Afghanistan en Saudi-Arabië.9

Recyclen van narco-dollars

De drugshandel op de Balkan is goed gedocumenteerd en wordt gebruikt voor de financiering van etnische oorlogen, met medeplichtigheid van de Verenigde Staten en de NAVO. Het syteem van verhulde steun, door middel van het recyclen van narco-dollars, is vast onderdeel van clandestiene CIA-operaties sinds de Sovjet-Afghaanse oorlog. Volgens documenten van de Amerikaanse drugsbestrijding (DEA) hebben leden van de beruchte Albanese maffia banden met smokkelkartels in Pristina. Dit kartel staat onder leiding van etnische Albanezen die lid zijn van het Kosovo National Front (KNF). De gewapende tak van het KNF is het UCK. De documenten van de DEA laten ook zien dat het hier gaat om één van de machtigste organisaties op het gebied van heroïnesmokkel in de wereld en dat de winsten naar het UCK worden gesluisd die er vervolgens wapens van koopt.10

Om met de woorden van voormalig DEA-agent en auteur Michael Levine te spreken: “Tien jaar geleden bewapenden wij de ergste elementen van de modjaheddin in Afghanistan – drugshandelaren, wapensmokkelaars, anti-Amerikaanse terroristen… Nu doen we hetzelfde met het UCK, banden heft met elk drugskartel in het Midden- en Verre Oosten. Interpol, Europol en vrijwel alle Europese inlichtingendiensten en drugsbestrijdingsorganisaties hebben dossiers over drugssyndicaten die direct naar het UCK leiden en direct naar de Albanese bendes in dit land.”11

Terwijl hulp van de Verenigde Staten – gecombineerd met drugsgelden – bij het UCK terechtkomt, veroordelen Washington en Brussel plichtmatig de door het NLA-Tetevo geïnstigeerde terroristische aanvallen, maar ontkennen de banden die de terroristen met het UCK hebben. In de woorden van de secretaris-generaal van de NAVO: “Het zou een fout zijn om te onderhandelen, … de terroristen moeten worden geïsoleerd. Wij alleen moeten hen veroordelen en isoleren. Niets kan met geweld worden bereikt.”

De NAVO stelt de rebellen te zullen ‘uitroken’ door het afsnijden van de aanvoerlijnen vanuit naburig Kosovo.12 Terwijl de terroristen worden veroordeeld, roept de NAVO – bij monde van de VN – de troepen van Macedonië op tot terughoudendheid.13

Deze dubbele houding is uiteraard een vorm van politieke camouflage: je zegt dat je tegen de terroristen bent en steunt hen via het UCK met wapens, munitie en militaire adviseurs, betaald uit de Amerikaanse portemonnee.

Financieren van beide kampen

Maar er is nog iets huiveringwekkenders dat niet tot de publieke opinie is doorgedrongen. De guerrillaoorlog in de regio Tetovo wordt aan beide kanten van de grens gefinancierd en gecontroleerd door Washington. Terwijl Washington geld in het UCK pompt, krijgt ook Macedonië, een brave cliënt-staat, militaire hulp en training van de Verenigde Staten. Macedonië is lid van het NAVO Partnerschap voor Vrede (PfP) en hoopt volwaardig lid van de organisatie te worden.

Dezelfde groep Amerikaanse adviseurs die een contract hebben met het UCK ‘helpen’ ook de Macedonische strijdkrachten.. Het MPRI, dat het UCK helpt met zijn terroristische aanvallen, is ook achter de linies aanwezig in Macedonië via het zogenaamde ‘Stabiliteits- en Afschrikkingsprogramma’. Dat programma is bedoeld om ‘de Macedonische troepen te assisteren, gewapende agressie te voorkomen en mocht de afschrikking falen, het grondgebied van Macedonië te beschermen’.14 De Amerikaanse firma, die het mandaat heeft om ‘de grens te verdedigen’, adviseert ook het UCK hoe deze het best ‘de grens kan aanvallen’.

Is het niet glashelder? Dit militaire complot financiert beide partijen in het conflict, levert wapens aan het ene en adviezen aan het andere kamp En dan ‘laat je ze vechten’. Dat is een sinister militair spel, een ‘insider operation’ met Amerikaanse militaire adviseurs aan beide zijden van dezelfde firma MPRI. Macedonië’s ‘Stabiliteits- en Afschrikkingsprogramma’ steunt voor het overgrote deel op het Amerikaanse Militaire Verkopen aan het Buitenland (FMS). MPRI zorgt voor de levering (het dumpen) van afgeschreven wapens aan het Macedonische leger waar het Amerikaanse ministerie van Defensie van af wil.

Maar er is meer. Met diverse financieringbronnen (drugs, islamitische organisaties, Amerikaanse militaire hulp, bijdragen van de Albanese gemeenschap in de Verenigde Staten) hebben het UCK en zijn zusterorganisaties veruit de meeste inkomsten. Het geld dat op verschillende manieren wordt doorgesluisd overstijgt verre de hulp die aan het Macedonische ministerie van Defensie wordt gegeven.15

De vriendelijke bijeenkomsten in Skopje (juli 2000) tussen generaal Henry H. Shelton, opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, en zijn Macedonische tegenspeler, generaal Jovan Andrevski, vormen een rookgordijn. Terwijl de Amerikaanse legertop lippendiensten verleent aan haar ‘Partnerschap voor Vrede’ en de bondgenoten, rekruteert het UCK met de steun van de Amerikaanse Albanese gemeenschap actief Amerikaanse burgers om als vrijwilliger te vechten tegen de Macedonische veiligheidstroepen.16

Het systeem van ‘financiering van beide kanten’ beperkt zich niet tot de Balkan: sinds het einde van de Koude Oorlog is Washington betrokken bij geheime operaties met als doel sociale onrust te zaaien in Centraal-Afrika, de Kaukasus en Central-Azië. Door beide kampen te financieren, bepalen de Verenigde Staten de uitkomst van het conflict.

MPRI-controle

Met een breed scala van militaire inlichtingen en contacten met voormalig legerpersoneel wordt MPRI gecontroleerd door een handjevol ex-generaals en CIA-officieren. MPRI-generaal bd. Rich Grifitts, die verantwoordelijk is voor de programma’s in Macedonië, spreekt met de Macedonische legerchef. Hij praat ook met UCK-commandant Agim Ceku, met wie hij een langdurige relatie heeft sinds Operatie Storm in Kroatië in 1995. Ceku maakt deel uit van MPRI’s ‘old boys network’. In samenwerking met het MPRI is hij een van de hoofdarchitecten van ‘Operatie Storm’. In deze hoedanigheid was hij ook uitvoerend commandant van de artillerie die meedogenloos de Serviërs in de Krajina beschoot!17

De militaire staf van het MPRI ter plaatse rapporteert aan Rich Griffitt, Crosbie Saint en Carl Vuono (directeur van het MPRI) in het hoofdkwartier in Alexandria, Virginia, in de Verenigde Staten. Crosbie Saint, hoofd van de ‘International Group’, coördineert de diverse operaties in Kosovo, Macedonië en ook in Kroatië en Bosnië. Saint, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst, staat permanent in contact met het Pentagon, KFOR en de CIA.18

Dus, wat voor een oorlog is dit? Beide kanten van de grens van Macedonië staan onder controle van de Verenigde Staten. Amerikaans personeel van dezelfde particuliere huurlingenfirma is aan beide zijden van de grens gestationeer en helpen hun lokale collega’s met het voeren van een oorlog op instigatie van Washington.

Verborgen agenda

Indien dit conflict doorgaat, zal het onvermijdelijk leiden tot toename van de etnische haat, burgerslachtoffers en vluchtelingen. Dat op zijn beurt zal tot gevolg hebben dat er politieke destabilisatie optreedt en sociale onrust onstaat in zowel Macedonië als in Joegoslavië. Dat vormt dan weer een voorwendsel voor Washington en de NAVO om direct te interveniëren met ‘vredeshandhaving’ als dekmantel. De verborgen agenda bestaat ook uit het mobiliseren van etnische Albanezen in Macedonië om het UCK te steunen of deel te gaan uitmaken van zijn structuur.

Met andere woorden, Washington financiert etnische oorlog als middel om een breder geopolitiek, strategisch en economisch doel te bewerkstelligen en gebruikt daarvoor het UCK. Ondertussen waarschuwt de ‘internationale gemeenschap’ voor een aanstaande ‘humanitaire ramp’ en heeft het een batterij waarnemers en mensenrechtenexperts naar het gebied gestuurd met een mandaat om de politieke en sociale rechten van de etnische Albanezen te beschermen. Deze ‘verzoeningspogingen’ – opgelegd door de NAVO onder auspiciën van de VN – is gebaseerd op de vooronderstelling dat de etnische Albanezen in Macedonië een onderdrukte sociale minderheid vormen. Het zorgt niet alleen voor versterking van de sociaal-etnische scheiding binnen Macedonië, het legitimeert ook de ‘vrijheidsstrijders’ van het UCK en bevordert sympathie van de internationale media. Het discrediteert de Macedonische veiligheidstroepen en verzwakt daarmee hun mogelijkheden om het UCK te bestrijden.

Terwijl Washington achter de schermen doorgaat met het steunen van de terroristen, stelt de NAVO zich op als onafhankelijke organisatie. In ruil daarvoor geeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de informele spreekbuis van de NAVO, de regering in Skopje de schuld van het conflict: ‘De wettige autoriteiten van de republiek Macedonië, Presevo en Kosovo dienen de rust en vrede te herstellen … alle sectoren binnen de Macedonische maatschappij dienen vreedzaam samen te werken en… voor interetnisch vertrouwen te zorgen.’19

De stationering van Bulgaarse troepen in Macedonië (onder het Pfp-programma van de NAVO) die de rebellen moeten bestrijden zou – indien geïmplementeerd – bij kunnen dragen aan een verbreding van het conflict. Tegelijkertijd vinden er etnische conflicten plaats, eveneens door Washington aangemoedigd, in Montenegro, waar een grote Albanese minderheid leeft. En in Montenegro wordt de MUP, Montenegro’s partizanenpolitie, gesteund door Kroatische troepen, die op hun beurt weer worden getraind door het MPRI onder het zogenaamde Croatian Armed Forces Readiness and Training System (CARTS°.

Zo is ook de eis voor ‘autonomie’ van de etnische Hongaren in het noorden van de Vojvodina onderdeel van het spel van de NAVO en zijn er grote troepenconcentraties van de NAVO aan de Hongaarse kant van de grens. In het algemeen zijn de diverse militaire hulppakketten voor Kroatië, Bosnië en het UCK direct tegen Servië gericht.20

Ondanks de tegemoetkoming van Belgrado en Skopje aan Washingtons wensen, is de Amerikaanse politiek erop gebaseerd uiteindelijk die landen te ontmantelen die de dominantie van de Verenigde Staten in de weg staan. Doel is om uiteindelijk wat overgebleven is van Joegoslavië op te delen in wat Carl Bildt noemde ‘een lappendeken van protectoraten’, gebaseerd op het ‘Kosovo-Bosnië model onder vredeshandhaving van de VN’, namelijk onder militaire bezetting.21

Er is gekozen voor een Dayton-achtig akkoord dat de bestaande staten moet vernietigen, inclusief het fragiele maar functionerende parlementaire systeem. Met het oog op Macedonië heeft de OVSE ambassadeur Robert Frowick opgedragen samen te werken met de regering in Skopje. Zijn referentiekader is duidelijk. In 1996 kreeg Frowick de opdracht om ‘democratie’ in Bosnië-Herzegovina te installeren onder het akkoord van Dayton en de Bosnische ‘grondwet’, die is opgesteld door Amerikaanse juristen op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Dayton, Ohio, en die werd toegevoegd aan het in 1995 door de VS opgestelde ‘Algemene Akkoord’.22

Nieuwe Wereldorde

De terroristische aanvallen in Macedonië en in het zuiden van Servië dienen de strategische doelen van Washington en zijn een flagrante schending van het internationale recht. De NAVO verliest steeds meer haar geloofwaardigheid in de ogen van de wereldopinie. De leugens komen aan de oppervlakte en de bevolking van Joegoslavië is vast besloten haar soevereiniteit te behouden ondanks de Amerikaanse agressie.

De politiek van de VS die gericht is tegen zogenaamde ‘schurkenstaten’ verliest haar geloofwaardigheid, zowel in de VS zelf als in de rest van de wereld. Overal kijken burgers naar Joegoslavië en de moed van zijn bevolking die het opleggen van de Nieuwe Wereldorde hebben weerstaan. De leugens over de oorlog tegen Joegoslavië zijn ontmaskerd voor miljoenen mensen.

(Uitpers, september 2001)

* Michel Chossudovsky is professor economie aan de Universiteit van Ottawa, Canada. Hij is ook de auteur van The Globalisation of Poverty, tweede editie, Common Courage Press, 2001.

Bron: Targets, juni 2001.

Voetnoten

 1. Tom Walker en Aiden Laverty, ‘CIA aided Kosovo Guerrilla Army‘, Sunday Times, 12 March 2000
 2. Zie ‘Intelligence Ahthorization Act for Fiscal Year 2000‘.’ HR 1555, Sectie 308 geheten ‘Report on Kosova Liberation Army‘ te bekijken op http://www.senate.gov/search/index.html
 3. Zie Tammy Arbucki, ‘Building a Bosnian Army‘, Jane International Defence Review, augustus 1997
 4. Zie Military Professional Ressources, Inc, ‘Personnel Needs‘. MPRI: http://www.mpri.com
 5. Zie Michel Chossudovsky, ‘United Nations Appoints Alleged Wat Criminal‘, Emperors Clothes, March 2000, http://emperors-clothes.com/articles/chuss/unandthe.htm
 6. Zie Tom Walker, ‘Kosovo Defense Chief Accused of Wat Crimes‘, Sunday Times, Londen, 10 oktober 1999.
 7. Geciteerd in John Sweeney en Jen Holsoe, ‘Kosovo Disaster Response Service Stands Accused of Murder and Torture,’ The Observer, Londen, 12 maart 2000
 8. Michel Chossudovsky, ‘Kosovo Freedom Fighter Financed by Organized Crime‘, Covert Action quarterly, herfst 1999, ook te zien op Emperors Clothes, http://emperors-clothes.com/indexe.htm
 9. Tom Walker, ‘NATO Troops caught in a Balkan Ulster‘, Sunday Times, London, 18 maart 2001
 10. Volgens DEA-documenten onderzocht en geciteerd in R. Chandran, ‘US backed KLA linked to Heroin Networkhttp://www.voz-rebelde.de/ipan 51.htm. Zie ook Michel Chossudosvky, Kosovo Fighters Financed by Organized Crim
 11. Geciteerd in New American Magazine, mei 24, 1999
 12. Geciteerd in The New York Times, 20 maart (2001)
 13. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), Persbericht, 29 maart 2001-08-16
 14. Zie MPRI at http://www.mpri.com/subchannels/int_europe.html
 15. VS-militaire hulp aan Macedonië bedroeg $ 4 miljoen in 2000, 7,9 miljoen was gepland voor 2001. Recentelijk hebben de VS aangekondigd $ 13,5 miljoen aan militaire hulp te verlenen, zie Governement of Macedonia, Ministry of Defence, Communique, 21 maart 2001; Congressional Budget Justification for Foreign Operations, Fiscal Year 2001, afgegeven door Secretary of State, Resources, Plans and Policy, U.S. Department of State, maart 15, 2000
 16. New York Times, 19 March 2001
 17. Zie Michel Chossudovsky, NATO has installed a Reign of Terror in Kosovo, juli 1999, http//emperors-clothes.com/indexe.htm
 18. Zie MPRI web page, op. Cit
 19. Verklaring van OVSE Voorzitter van de Parlementaire Assemblee over voormalig Joegoslavische republiek Macedonië en Kosovo, 23 maart 2001, http://www.osce.org/news/generate.php3?news_id=1563
 20. Zie Michel Chossudovsky, ‘The War against Yugoslavia is Not Over‘, juni 2000, op www.emperors-clothes.com/articles/chuss/warnot.htm
 21. Zie Carl Bildt’s verklaring op http://www.usip.org/oc/cibriefing/bildt_cib.html
 22. Voor een discussie, zie Michel Chossudovsky, Dismantling Yugoslavia, Recolonizing Bosnia, Covert Action Quarterly, Spring 19965, ook te lezen op Emperors Clothes at http://emperors-clothes.com/indexe.htm. Tekst van de Bosnische grondwet is te lezen op http://www.bosnia.co.uk/dayton.html

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×