9 September 2020

Wapenhandel floreert

Het is weer een goed jaar geweest voor de wapenverkopers. Volgens het recente SIPRI jaarrapport over wapenhandel stijgt vooral de export naar het  Midden-Oosten. Saoedi-Arabië verhoogde zijn wapenimport in de voorbij vijf jaar met 25%. De globale wapenhandel in de periode 2011-2015 in vergelijking met de vijf voorgaande jaren met 14%. De grootste wapenexporteur blijft de VS met een marktaandeel van 33%, gevolgd door Rusland 25%, China 5,9%, Frankrijk 5,6% en Duitsland met 4,7%. Samen zijn deze landen – 4 van de 5 permanente leden van de veiligheidsraad en Berlijn –  goed voor drie vierde van de totale globale wapenexport.

 

De VS  bouwde zijn leiderspositie verder op : in vergelijking met de periode 2006-2010 groeide het marktaandeel van de VS wapenexport met 4%. Ook Rusland verhoogde zijn wereldwijde wapenverkoop. Deze ontwikkeling van de Russische wapenindustrie in de jaren 2014-15 moet ook gezien worden tegen de achtergrond van Westerse sancties tegen Moskou als gevolg van de Oekraïense crisis.
De Duitse stijging van de wapenexport heeft hoofdzakelijk het Midden-Oosten als bestemming in de voorbije vijf jaar. De Arabische regio heeft de laatste jaren duidelijk zijn wapenaankopen in het westen verhoogd. De regio kocht in vergelijking met de periode van 2006-2010 ongeveer twee derde meer wapens, Saoedi-Arabië verhoogde in 2011-2015 zijn wapenimport met 275% tegenover de vijf jaar ervoor. Met een marktaandeel van 7%  is het  de tweede grootste wapenkoper na India met 14%.  Grote wapenimporteurs zijn ook de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) en Qatar.

Ondanks de lage olieprijs  verloopt de wapenverkoop naar het Midden-Oosten zoals gepland volgens de verkoopakkoorden die in de voorbije jaren werden getekend, aldus de SIPRI expert.
Ook in Afrika is de wapenimport gestegen in de  jaren 2011-2015, meer bepaald met 19%.  De belangrijkste Afrikaanse importeurs zijn Algerije, Marokko en Oeganda.

De wapenbedrijven teren op conflicten

Volgens een schatting sterven wereldwijd jaarlijks een half miljoen mensen in gewapende conflicten. Terwijl er in de wereld oorlogen gevoerd worden en de spanningen op vele plaatsen groter worden, zijn in de voorbije vijf jaar wereldwijd 14% procent meer wapens versjacherd in vergelijking met de periode 2006-2010. Blijkbaar telt in onze samenleving alleen de benadering van escalatie; er is weinig aandacht voor de duwfactor tot gewelddadigheid: de (over)aanwezigheid van wapens. Wapenbedrijven zoeken alleen maar hun winst te maximaliseren, spanningen en conflict zijn dan welgekomen ontwikkelingen in hun ogen. Uit het SIPRI-rapport blijkt dat de VS, die zich als grote vredesapostel aandient, de wereldleider blijft voor de verkoop van wapens. Onze media hullen zich in hierover in praktisch stilzwijgen,  details hieromtrent worden niet gepubliceerd, maar ze maken wel veel tamtam over China. In dit verband spreken ze over het gele gevaar.

Volgens SIPRI heeft China voor de periode 2006-2010  inderdaad zijn wapenuitvoer verhoogd met 88%. Het met het Westen bevriende Saoedi-Arabië verhoogde zijn wapenimport met  275%. Er is geen rechtstreeks verband tussen bovenstaande gegevens omdat de coalitie van de Arabische monarchieën hoofdzakelijk haar  wapentuig in de VS en Europa aankoopt.  We zien dat hoog ontwikkelde wapens ingezet worden in Bahrein, in Jemen en stiekem  bezorgd worden aan terroristen.

China bouwt zijn verdedigingscapaciteit uit met ingevoerde en steeds meer met in eigen land geproduceerde wapens.
Volgens het SIPRI rapport is de verhoging van de wapencapaciteit in Azië voor de periode 2011-2015 opmerkelijk: India +14%, Australië dat de komende20 jaar ongeveer 126miljard voor zijn bewapening wil uitgeven,  +3,6%, Pakistan +3,3%, Vietnam +2,9%, Zuid-Korea 2,6%. Enkele van deze landen hebben zeer nauwe betrekkingen met Washington; niemand moet dus verbaasd zijn dat hun wapenleveranciers hoofdzakelijk uit de VS komen.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 15 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Antoine Uytterhaeghe

Meer ..

×