Waarom onze (US) regering Israël steunt en waarom wij dat niet zouden mogen doen

Zoals de meeste Amerikanen heel goed beseffen is de USA niet echt een democratie. Wat minder evident is, is hoe dat verklaart waarom onze regering Israël ondersteunt.

In Amerika is geld macht. Een kleine plutocratie van miljardairs, met hun elite in de corporaties en de regering, controleert elke belangrijke institutie: onze regering, de belangrijkste politieke partijen, de corporaties en de massa media, en zelfs de grote vakbonden. Hun waarden van ongelijkheid en controle van boven naar beneden, en wat ze zeggen om aan de macht te blijven en ons te controleren, zoals het opzetten van mensen tegen elkaar en het voeren van oorlogen gebaseerd op leugens, maken een lachertje van de waarden van gelijkheid en democratie en zorg voor elkaar, die de meeste gewone Amerikanen met elkaar delen.

Omzeggens al onze politici en massamedia steunen Israël omdat Israël Amerika’s heersers helpt om zowel de Amerikanen als de mensen in het Midden-Oosten te controleren. Israël doet dat door het aanstoken van een religieuze oorlog in het Midden-Oosten, waarbij het joden opzet tegen niet-joden, en de steun van de US inschakelt in die oorlog.

Wat Israël doet.

In 1947 vormden de joodse leiders in Palestina een leger en verdreven ze met geweld 85% van de niet-joden die leefden in wat in 1948 de joodse staat Israël werd. Het ging om etnische zuivering, puur en simpel, een oorlogsmisdaad, en om apartheid zelfs erger dan die van Zuid-Afrika. Joodse leiders beweerden dat de joden een staat nodig hadden in Palestina waar de soevereiniteit niet lag bij iedereen die daar woonde maar enkel bij “het joodse volk”, en waar de bevolking ten minste voor 80% joods zou zijn hoewel slechts 38% van de bevolking op dat ogenblik joods was. Joodse leiders deden er alles aan wat ze konden om gewone joden die recentelijk van Europa waren overgekomen, waar ze de Holocaust overleefd hadden, te doen geloven dat de Arabieren erop uit waren om ze allemaal te doden; daar waar het bezwaar van de Arabieren niet het feit gold van de aanwezigheid van joden maar het opzet van de joodse leiders om niet-joden uit hun eigen land te verdrijven. Israël weigert miljoenen Palestijnse vluchtelingen te laten terug keren naar hun huizen of hen te compenseren voor hun gestolen eigendom.

In 1967 werd meer land van de Palestijnen etnisch gezuiverd door Israël. Er kwamen wettelijke discriminaties tegen de weinigen die bleven in wat Israël werd. De woede van de Palestijnen tegen dit alles en hun verzet ertegen wordt gebruikt om de joden constant bevreesd te houden voor de Arabieren en in gehoorzaamheid voor de rijke joodse elite in Israël. Tegelijkertijd gaat de Israëlische regering verder met de misdaad van ‘ethnic cleansing’ (etnische zuivering) in de naam van de ‘veiligheid’. Resultaat: extreme miserie voor de Palestijnen, en minder veiligheid voor de joden in Israël, terwijl de economische ongelijkheid onder joden in Israël als maar scherper wordt en de Israëlische upper class meer dan ooit in controle is en alsmaar rijker wordt.

Hoe Israël de Amerikaanse Heersers Versterkt

In alle naties beseffen de heersende elites dat de sleutel voor het controleren van de eigen bevolking erin bestaat hen bevreesd te maken voor een externe vijand. De tijd heeft bewezen dat dit het middel bij uitstek is om het volk misbruiken te doen aanvaarden vanwege hun eigen heersers, die ze anders nooit zouden aanvaarden, zoals NAFTA (Noord-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie), onbetaalbare gezondheidszorg, MCAS die hun kinderen door de strot wordt geduwd, belastingsverlagingen voor de rijken, slinkende pensioenen en het bedrog van een militair-industriëel complex dat biljarden dollars uit onze zakken versluist in die van de elite van de corporaties.

De Oorlog tegen de Terreur (OtT) is de meest recente methode voor de VS en andere wereldelites om hun volk zo bang voor en kwaad op een externe vijand te maken dat zij bereid zijn op een ondemocratische wijze overheerst te worden door hun eigen leiders. Dat is de reden waarom zo goed als al onze politici en massa media de OtT ondertsteunen, zelfs wanneer zij de details ervan bekritiseren (Irak aanvallen of Iran?). De OtT is de enige verontschuldiging die onze heersers hebben om ons het Vredesdividend te ontzeggen dat iedereen verwachtte toen de Koude Oorlog tot een einde kwam, of om onze telefoons af te luisteren ten einde ons uit angst tot gehoorzaamheid te brengen.

Het hart van de OtT verhaallijn bestaat erin dat Arabieren en Moslims gewelddadige antisemieten zijn die uit pure haat mensen als ons willen doden. Het verhaal zou veel minder overtuigend zijn zonder Israël dat de woede van Arabieren en Moslims tegen zichzelf aanhitst, en onze massamedia die het feit verbergen van de etnische zuivering om de leugen te versterken dat de kwaadheid van Arabieren en Moslims voortkomt uit antisemitisme.

De Oorlog tegen de Terreur maskeert de werkelijkheid van de klasseoorlog door haar de schijn te geven van een godsdienstige oorlog. De Arabische en islamitische heersende elites in het Midden-Oosten worden eveneens door versterkt door Israëls etnische zuivering, omdat zij de woede van hun eigen bevolking op Israël richt en dus ver houdt van hun eigen dictators. Israëls etnische zuivering berokkent schade aan de gewone mensen van alle regio’s, zowel in het Midden-Oosten als in de Verenigde Staten, en versterkt anti-democratische heersers. Het is om die reden dat onze regering Israël steunt, en waarom WIJ dat niet zouden mogen doen.

John Spritzler

John Spritzler – spritzler@comcast.net

Somerville Divestment Project

www.divestmentproject.org

Vertaling: HDL

Deel dit artikel

Visited 160 Times, 1 Visit today