31 December 2009

VS-ziekteverzekering

Deskundigen qua volksgezondheid schatten de kosten voor een degelijke hervorming van de gezondheidszorg op 350 miljard dollar op jaarbasis. Dit bedrag kan gemakkelijk bespaard worden op de administratieve kosten van het huidige private gezondheidssysteem, waarvan 50 miljoen VS burgers verstoken blijven. Zelfs wanneer de hervorming van Obama aanvaard wordt, dan nog zullen naar schatting meer dan 25 miljoen Amerikaanse staatsburgers in de kou blijven staan.

De kostenoverschrijding bij militaire contracten behoort blijkbaar tot de ‘gewone praktijk’ van de grootste Amerikaanse wapenbedrijven. Hoe dan ook moeten we vaststellen dat ook bij deze nieuwe regering van president Obama het Pentagon meer geld krijgt en dat het beschikbare geld voor de binnenlandse noden steeds maar minder wordt.

Het grote militaire budget is één van de voorbeelden hoe de Amerikaanse economie met artificiële middelen drijvend wordt gehouden. Sedert de tweede oorlog wordt de kapitalistische economie in de Verenigde Staten draaiend gehouden door de stimulering van oorlog en defensie-uitgaven, waardoor de economie meer en meer gemilitariseerd wordt. Maar dit volstaat vandaag niet langer om het kapitalistisch probleem van overproductie op te lossen.

De kern van het probleem is dat de technologie productiever wordt, dat het aandeel van de werknemers in de productie steeds geringer wordt. Waardoor de Amerikaanse economie steeds afhankelijker wordt van de stimulans van de woekerwinsten en de kostenoverschrijdingen bij militaire opdrachten en wapenaankopen. Dat is een essentieel deel van de bestendige herverdeling van rijkdom van de werknemers naar de zakken van de superrijken.

Verschillende economen vragen een rationele omschakeling van de militaire naar een civiele productie. Ze tonen aan dat een B-1 bommenwerper of een Trident duikboot het salaris vertegenwoordigt van duizenden leerkrachten, wegenbouwers en sociale werkers. Grafieken tonen aan dat het militaire budget minder arbeid verschaft dan een zelfde financiële uitgave voor de sociale noden van het land. Dit zijn goede voorstellen, maar het kapitaal zoekt echter niet naar meer tewerkstelling maar naar maximum winsten. Het kiest altijd voor het super profijt en zijn belang om zijn overleven over lange termijn te verzekeren.

Geen vredesdividend

Het militaire budget is zo hoog opgelopen dat het een bedreiging is voor de fondsen van de sociale sectoren. Het gaat frontaal in tegen de nood om de sociale behoeften van de bevolking te bevredigen. In verschillende Amerikaanse steden ziet men het ineenstorten van de civiele structuren. Vijfentwintig procent van het drinkwater wordt als van slechte kwaliteit beschouwd. Werkloosheid is officieel 10 procent maar in de werkelijkheid meer dan het dubbele. De werkloosheid onder zwarte en latino-jongeren bedraagt meer dan 50 procent. Veertien procent van de kinderen in de VS leven in gezinnen onder de armoedegrens.

De helft van de militaire uitgaven worden verdoezeld en handig verpakt. In feite is het aangekondigde militaire budget van 680 miljard dollar maar de helft van de totale jaarlijkse militaire uitgaven van de VS. De werkelijke militaire kosten zijn zo hoog dat er een georkestreerde poging is om ze te verdoezelen in andere budgetten van verschillende departementen.

De War Resisters Ligue heeft een lijst opgemaakt met de werkelijke militaire uitgaven en stelt vast dat deze 1.449 miljard dollar bedragen en niet zoals officieel medegedeeld werd 651 miljard dollar. Wikipeda citeert verschillende bronnen en komt op een rekensom voor een totaal militair budget van 1.444 miljard dollar. Ongeacht wie de rekensom maakt staat het ontegensprekelijk vast dat het militaire budget van de Verenigde Staten de 1000 miljard dollar overschrijdt. Zo is een bedrag van 91 miljard voor de oorlogsveteranen niet ingeschreven op de Pentagon begroting; de pensioenen voor militairen voor een totaal van 48 miljard zijn ondergebracht in de begroting voor financiën. Bij het energie departement zitten 18 miljard voor kernwapenprogramma’s. De bedragen voor de financiering van de wapenverkoop aan het buitenland zijn ingeschreven in het budget voor buitenlandse zaken. Het meest verdoezelde en keurig ingepakte bedrag is dat van de van de rente aan de banken op schulden om de oorlogen te financieren van de voorbije jaren, goed voor een totaal van 237 miljard dollar. Dit is een rijke bron van inkomsten voor de banken en de wapenindustrie.

Het Amerikaanse leger heeft meer dan 820 legerbasissen verspreid over de wereld, buiten de honderden gehuurde legerdepots, geheime afluisterposten en de talrijke marineschepen en duikboten in de diverse regio’s van onze planeet. Maar ondanks deze enorme groei van de Amerikaanse militaire macht is Washington niet in staat om zijn imperium te controleren, omdat het niet in staat is om oplossingen aan te dragen voor de problemen waarvoor het verantwoordelijk is. De hightech wapens van het Pentagon kunnen vanuit de militaire satellieten alles waarnemen, met hun nachtkijkers kunnen ze in het donker zien en met de onbemande vliegtuigen kunnen dorpen in de as worden gelegd. Maar De VS zijn niet in staat om zuiver drinkwater, scholen of stabiliteit te waarborgen.

Ondanks het fantastisch hightech wapenarsenaal van het Pentagon, wordt de Amerikaanse geopolitieke positie ieder jaar verder ondermijnd. Ieder jaar verliest het financieel kapitaal van Washington meer marktaandeel.

Obama moet begrijpen dat men niet alleen met een schone retoriek en Hollywood optredens het vertrouwen van de wereldopinie kan winnen en het vertrouwen in de VS doen toenemen. De wereldburger verwacht concrete daden van Washington om de wereldvrede te bevorderen en de sociale problemen op te lossen.

Met schone woorden en theatraal optreden schept men geen betere wereld.

(Uitpers nr. 116, 11de jg., januari 2010)

Bronnen:

Sara Flounders – The Pentagon Budget: Largest ever and Growing ; International Action Center – 7.11.2009

Patrick Martin, Obama signs bills for record Pentagon and Homeland Security spending http://www.wsws.org

Voor meer info: zie ook wsws.org

Print Friendly, PDF & Email
Visited 2 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Etienne Heyndrickx
×