INTERNATIONALE POLITIEK

VS willen nieuw Israël creëren in de Balkan

"De huidige spanningen in Kosovo, die zorgvuldig verborgen worden gehouden, gaan opnieuw tot uitbarsting komen", zo schreven we twee maanden geleden in de informatie bij onze film "De verdoemden van Kosovo". Degenen die de film al hebben gezien zullen niet verbaasd zijn.

In werkelijkheid stopte de oorlog, die officieel "eindigde" in juni 1999, nooit. Omdat zijn objectieven nog niet waren bereikt. De officiële versie voor publieke consumptie luidde als volgt: de Verenigde Staten – met Europa – vielen Joegoslavië aan om een "genocide" te stoppen. Sedertdien werd toegegeven dat dit een medialeugen was. De schepper daarvan? Alastair Campbell, de communicatie-adviseur van Tony Blair, die ook de uitvinder was van de Iraakse "massavernietigingswapens".

In elk geval, de feiten spreken voor zich. Kosovo, dat bezet is door de Navo, is al vijf jaar onderworpen aan een etnische zuivering. Zeker 2.500 mensen werden gedood, 1200 ontvoerden zijn "verdwenen" en 230.000 niet-Albanezen zijn op de loop: Serviërs, Roma, joden, Turken, Moslims, Goran enz. Met Amerikaanse medeplichtigheid, zegt een in Kosovo gestationeerde Duitse politieman. "Als je ziet hoe de ergste maffia bescherming van de Amerikanen geniet, dan word je verdomd kwaad".

Wat waren de werkelijke redenen van de oorlog?

Ten eerste, het liquideren van het zelfbestuur en de sociale rechten van de Joegoslavische arbeiders om tot privatisering te kunnen overgaan. De crisis die de multinationals meemaakten, dwong hen om "nieuwe landen" en markten te veroveren. Door bombardementen, indien nodig. Nadat met de sociale zekerheid en de rechten van de arbeiders een loopje was genomen, wist bij voorbeeld US Steel voor een habbekrats Sartid, de grootste staalfabriek van de Balkan, op te kopen. Met verlies van jobs als gevolg. De multinationals dachten dat ze het pleit hadden gewonnen toen ze een aan het Internationaal Muntfonds onderworpen regering aan de macht konden brengen in Belgrado, een regering die echter volledig werd afgewezen tijdens de jongste verkiezingen.

Ten tweede om de strategische routes door de Balkan te controleren. Berlijn wil dat de olie uit de Caucasus en het Midden-Oosten via de Donau (en dus door Belgrado) naar Hamburg en Rotterdam wordt gebracht. (Hetzelfde geldt voor de producten van de fabrieken die naar de Balkan werden verplaatst). Met het oog op het controleren en verzwakken van Europa, wil Washington dat dit spoor wordt doorgetrokken naar het zuiden, door zijn vazalstaten: Bulgarije, Macedonië en Albanië. Daarom heeft het een enorme militaire basis gebouw in Kosovo: Camp Bondsteeel (dat wordt getoond in de film "De verdoemden van Kosovo").

Waarom Washington gebruik maakt van terroristen

Het instrument dat de VS gebruiken om dit plan te realiseren is het KLA, het Kosovaars Bevrijdingsleger, een gedegenereerde nationalistische beweging, die een etnisch zuiver "Groot-Albanië" (Albanië + Kosovo + delen van Servië, Macedonië, Montenegro en Griekenland)nastreeft. Na eerder het KLA als terroristisch te hebben bestempeld, kocht Washington het en herdoopte zijn manschappen tot "vrijheidsstrijders". Het doel? Joegoslavië opbreken omdat het te links en te onafhankelijk was en een nieuw Israël scheppen in de Balkan.

Waarom? Zie hoe goed Israël de VS dient in het Midden-Oosten! Een vazalstaat met een door Washington gefinancierd hyperleger, een politieman die reeds al zijn buren heeft aangevallen, een permanent centrum van spanning dat telkens wordt aangevuurd als het volksverzet in de regio moet worden verzwakt.

Een nieuw Israël in de Balkan, dat ook gebaseerd is op etnische zuivering en apartheid, is zeer nuttig voor Washington. Een afhankelijke staat zal geen vragen stellen bij de enorme strategische Amerikaanse militaire basis. Hij zal diensten leveren voor alle operaties ter destabilisering van het Europese continent in dit tijdperk van intense economische oorlog. Daarom, aldus de Canadese expert Michel Chossudovsky, zijn de VS een "verstandshuwelijk aangegaan met de maffia in Kosovo". Vandaag wil het KLA de etnische zuivering afronden door Mitrovica, de enige regio waar nog Serviërs leven, aan te vallen. De incidenten begonnen tegelijkertijd over heel Kosovo. "Een gepland en gecoördineerd geweld, dat enkel gericht is tegen de Serviërs. In Kosovo gebeurt er niets op spontane wijze", legt een ambtenaar van de VN-politie uit.

"Pogroms", zei een andere toen hij had over een "kristalnacht". Maar de media blijven spreken over "interetnische botsingen" en dekken daarmee de verantwoordelijkheid van Washington toe. Zij verspreidden ook het gerucht van "drie Albanese jongens die door Serviërs in de rivier werden geworpen" om zo "wraakneming" te kunnen suggereren. Dit terwijl Derek Chappel, het hoofd van de VN-politie in Kosovo, van in het begin verklaarde dat dit in het geheel niet waar was.

Waarom nu? Irak, Palestina, Afghanistan, de Balkan vormen één globale oorlog. De Europees-Amerikaanse rivaliteit is de sleutel tot het huidige drama. Franse soldaten zijn de doelwitten. Het vuur komt van Washington. In Irak zit president Bush in de klem en Chirac noch Schröder willen hem er uit helpen. Meer nog, de bomaanslagen in Madrid hebben de Amerikaanse bondgenootschappen in Europa fragiel gemaakt. Daarom wil het Witte Huis Europa het nu betaald zetten door het groene licht te geven aan de KLA-terroristen.

Maar de lokale factor is ook van betekenis. De nieuwe regering-Kostunica heeft de vorige regering van nationale capitulatie vervangen. Het Servische volk blijft via de verkiezingen uitdrukking geven aan zijn verzet, alhoewel het in de war is door het gebrek aan links alternatief. De jongste aanval is door Washington bedoeld om de regering-Kostunica te destabiliseren en weer in het gareel te krijgen.

Door de KLA-terroristen te beschermen en te bewapenen, versterkt Washington de haat tussen Serviërs en Albanezen. Zoals in Afghanistan (die andere pijplijnroute!) en Irak, gaat het om "verdeel en heers". Het KLA steekt orthodoxe kloosters in brand en racistische Serviërs antwoorden door een moskee plat te branden. Stom, omdat de Kosovaren niet eens moslims zijn. Stom, omdat Washington niet de vriend, maar de vijand van de moslims is.

We hebben er steevast op aangedrongen het debat over Joegoslavië te heropenen. De steun van links in Europa en in de VS voor de Navo was een tragedie. De resultaten van vijf jaar laten daar geen twijfel over bestaan: privatisering, sociale ellende, etnische zuivering en de maffia in Kosovo: was dit het wat we verondersteld werden te steunen? De Amerikaanse oorlogen zijn nooit "humanitair" geweest.

Een video als discussiehulp

De film "De verdoemden van Kosovo", een documentaire van Vanessa Stojilkovic & Michel Collon, VHS 78, geeft degenen die vergeten zijn door de media de kans om hun stem te laten horen: 20 exclusieve getuigenissen van Serviërs, Roma, joden, moslims, Turken, Goran, Albanezen… beschrijven de terreur van het dagelijkse leven in Kosovo. En de medeplichtigheid van de VS. Een exclusieve documentatie in het Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Servsch, Italiaans. Weldra ook in PAL en NTSC. Prijs: 10 euro + verzendingskosten: 2 euro in België, 3 euro in de rest van Europa. Te bestellen bij: michel.collon@skynet.be (of via Solidair).

Michel Collon en Vanessa Stojilkovic

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email

Don’t cry for me …

Don’t cry for me Argentina … telkens wanneer je denkt, erger kan het niet, gebeurt er toch weer iets dat het wél erger maakt. Met een anarchistisch uiterst rechtse…

Print Friendly, PDF & Email
Vele Joden willen geen joodse staat

You May Also Like

×