Voorspellingen National Intelligence Council (NIC) van weinig waarde

Deze maand kwam de Amerikaanse National Intelligence Council (NIC), een strategische denktank, waarin alle Amerikaanse inlichtingendiensten participeren, met zijn voorspellingen over de Globale Trends tot 2025.

De NIC voorziet de Amerikaanse regering en de beleidsmakers met zijn rapporten van analyses over de buitenlandse politiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de Amerikaanse inlichtingendiensten, de door de National Intelligence Council zelf opgebouwde kennis en van vele denktanks en deskundigen over de gehele wereld. Mainstream politici en beleidsmakers krijgen zo de indruk, dat als er één institutie is, waarop ze zich kunnen verlaten als het gaat om voorspellingen over de nabije toekomst, het wel de National Intelligence Council is.

Om te toetsen of dat ook terecht is, ben ik eens gaan kijken naar wat er nou eigenlijk in het rapport uit 1997 staat, waarin de trends tot 2010 worden besproken en naar de evaluatie van dat rapport tot 2010 door de NIC in het rapport over de Globale Trends tot 2015. Die evaluatie vond in 2000 plaats, dus al 3 jaar na de publicatie van het rapport tot 2010 in 1997. In de evaluatie zegt de NIC ondermeer:

– Globalization has emerged as a more powerful driver. GT 2015 sees international economic dynamics—including developments in the World Trade Organization—and the spread of information technology as having much greater influence than portrayed in GT 2010.

– GT 2015 assigns more significance to the importance of governance, notably the ability of states to deal with nonstate actors, both good and bad. GT 2015 pays attention both to the opportunities for cooperation between governments and private organizations and to the growing reach of international criminal and terrorist networks.

– GT 2015 includes a more careful examination of the likely role of science and technology as a driver of global developments. In addition to the growing significance of information technology, biotechnology and other technologies carry much more weight in the present assessment.

– The effect of the United States as the preponderant power is introduced in GT 2015. The US role as a global driver has emerged more clearly over the past four years, particularly as many countries debate the impact of “US hegemony” on their domestic and foreign policies.

– Events and trends in key states and regions over the last four years have led us to revise some projections substantially in GT 2015.

– GT 2010 did not foresee the global financial crisis of 1997-98;

As described in GT 2010, there is still substantial uncertainty regarding whether China can cope with internal political and economic trends. GT 2015 highlights even greater uncertainty over the direction of Beijing’s regional policies.

Aan de globalisering wordt dus al 3 jaar na het verschijnen van het rapport aanmerkelijk meer belang gehecht. En ook de nonstate actors zoals criminele organisaties en terroristische netwerken krijgen een belangrijkere positie toegekend, evenals de wetenschap en de techniek en de rol van de USA. En gebeurtenissen in staten en regio’s, die een sleutelrol vervullen, leidden dus al na 3 jaar tot een aanzienlijke bijstelling van de verwachtingen tot 2015. Ook de financiële crisis van 1997/98 werd niet voorzien. En de aanzienlijke onzekerheid over de positie van China neemt in het rapport tot 2015 nog toe. Tot zover de evaluatie.

Daar komt nog bij, dat in het rapport over de periode tot 2010 de National Intelligence Council verwachtte dat er de facto-if not de jure een Palestijnse staat zou komen, hetgeen dus ook niet zal uitkomen.

Bovendien staat in het rapport tot 2010:

In this time frame, no country, no ideology, and no movement will emerge on a global scale to threaten US interests or to build and sustain an anti-Western coalition.

Radicale islamisten zoals die van Al Qaïda zullen het daar beslist niet mee eens zijn. En al een jaar na de evaluatie vonden op 11 september 2001 de aanslagen op het World Trade Centre plaats, wat leidde tot de war on terror die het Amerikaanse leger ondermeer naar Afghanistan bracht. Noch in het rapport over de trends tot 2010 noch in de evaluatie achteraf staat Afghanistan echter ook maar één keer genoemd, laat staan dat er verwachtingen werden uitgesproken die enigszins doen denken aan de grootschalige war on terror kort daarna.

In het rapport tot 2010 ontbreekt ook aandacht voor de milieuproblematiek en ook de energievoorziening wordt niet echt als een mogelijk probleem aangeduid. Er zouden hooguit als gevolg van ontwikkelingen binnen de markt wat tijdelijke kleine onevenwichtigheden kunnen bestaan. En tevens ontbreekt het aan aandacht voor de kwetsbaarheid van het financieel economische systeem, waaruit de huidige kredietcrisis met zijn wereldwijde impact is voortgekomen.

De waarde van de voorspellingen blijkt zo niet groot te zijn. En als de National Intelligence Council op de middellange termijn al niet tot behoorlijke voorspellingen kan komen hoeveel vertrouwen kan de burger dan nog hebben in het oordeel van de mainstream politici en beleidsmakers op die termijn.

Maar misschien komt het wel goed uit dat de waarde van de voorspellingen van de NIC nogal gemankeerd blijkt. In het rapport van de NIC van november dit jaar over de periode tot 2025 (Global Trends 2025: A Transformed World) staat:

By 2025, the European Union will be a “hobbled (strompelende) giant”. Dat zou in de praktijk dus zo best eens reuze mee kunnen vallen.

En over energie zegt het rapport tot 2025:

However, all current technologies are inadequate for replacing the traditional energy architecture on the scale needed, and new energy technologies probably will not be commercially viable and widespread by 2025. The pace of technological innovation will be key. Even with a favorable policy and funding environment for biofuels, clean coal, or hydrogen, the transition to new fuels will be slow. Major technologies historically have had an “adoption lag.” In the energy sector, a recent study found that it takes an average of 25 years for a new production technology to become widely adopted.

Als wordt uitgegaan van de verwachtingen van de NIC begint de tijd op energiegebied dus nu echt te dringen. En het financieel-economische systeem is vrij sterk afhankelijk van vertrouwen. Vermindert dat vertrouwen duidelijk, dan kan dat vergaande gevolgen hebben. Als de Globale Trend op energiegebied deze keer wél goed wordt voorspeld, dan gaat de wereld zware tijden tegemoet. De NIC kan er dus maar beter ook deze keer naast zitten.

(Uitpers, nr 105, 10de jg., januari 2009)

mr.drs. J.J. van der Gulik, 28 november 2008, Andijk

Print Friendly, PDF & Email

Visited 177 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook