19 September 2020

Voor Moeder Aarde veroordeelt de nucleaire test van Noord-Korea

Met de uitvoering van een nucleaire test heeft Noord-Korea een grens overschreden die het nooit had mogen overschrijden. Voor Moeder Aarde, lid van Friends of the Earth International, is ervan overtuigd dat de Noord-Koreaanse nucleaire test een provocatieve militaire activiteit is, en roept op voor een wereldwijd verbod op de productie, het gebruik en het testen van nucleaire wapens.


De nucleaire wapentest vertroebelt het akkoord van de “denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland” tussen Zuid en Noord Korea en bedreigt de vrede in Noord-Oost-Azië. Los van zijn politieke en diplomatische bedoelingen, tekent het dwaas gedrag van Noord-Korea oorlogswolken over het Koreaanse schiereiland.
De nucleaire test zal de Noord-Koreaanse regering niet helpen aan de macht te blijven, en zal ook geen lang verwacht einde maken aan de economische sancties. Integendeel, de nucleaire test zal alleen meer sancties tot gevolg hebben vanwege de Verenigde Naties, en zou de heropstanding van het Japanees militarisme kunnen initiëren. We zullen de Noord-Koreaanse nucleaire testen nooit goedkeuren, evenals de ontwikkeling van nucleaire wapens in het algemeen. We dringen erop aan dat Noord Korea onmiddellijk alle acties stopt die de vrede bedreigen op het Koreaanse schiereiland.
Het is ook duidelijk dat druk en sancties van de Bush administratie en Japan hebben bijgedragen tot de verkeerd ingeschatte provocatie van Noord-Korea. Daarom zouden we moeten zoeken naar een vreedzame oplossing voor de situatie eerder dan opgezweept te worden in een mogelijke militair antwoord van buurlanden en de internationale gemeenschap. Niettemin sommigen oproepen voor militaire razernij, zullen zulke acties de situatie alleen erger maken.
De “Vreedzame Oplossing” van het nucleaire probleem en “Denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland” kan niet gecompromitteerd worden. Fervent werken naar een vreedzame oplossing is de enige manier om een rampzalige oorlog op het Koreaanse schiereiland te voorkomen en het bestaan van het Koreaanse volk te verzekeren. Het is tijd voor politieke en burgerlijke gemeenschappen, ongeacht hun eigen interesses, om hard te werken om vreedzame wegen te vinden met als doel de crisis veroorzaakt door de Noord-Koreaanse nucleaire test op te lossen.
Op hetzelfde moment, moeten we ook werken naar een wereldwijd verbod op nucleaire wapens. Nucleaire wapens zijn de meest destructieve wapens die ooit ontwikkeld zijn, en het testen van deze wapens heeft wereldwijd op grote schaal milieuschade veroorzaakt. Om precies te zijn, er zijn wereldwijd reeds 2058 nucleaire testen geweest. De meerderheid van deze werden uitgevoerd door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag Herzieningsconferentie in 2000 ging akkoord dat één van de belangrijkste stappen om wereldwijde nucleaire ontwapening te bereiken het ratificeren is van een Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Dit verdrag is ondertekend en
geratificeerd door 135 staten, maar vereist de handtekening en ratificatie van alle staten met de capaciteit om nucleaire wapens te ontwikkelen voor het van kracht kan worden. Noord Korea en de Verenigde Staten hebben tot hiertoe geweigerd om het verdrag te ratificeren.

9 oktober 2006 (Gebaseerd op de verklaring van de Koreaanse Federatie voor Milieu- Friends of the Earth Korea).

For Mother Earth
member of Friends of the Earth International
Maria Hendrikaplein 5
9000 Gent
Belgium
tel: +32 (0)9 242 87 52
fax: +32 (0)9 242 87 51
david@motherearth.org
http://www.motherearth.org

(Uitpers, nr. 80, 8ste jg., november 2006)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 4 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Voor Moeder Aarde
×