15 November 2022

VN: Rusland moet schade betalen

“Rusland is door zijn agressie verantwoordelijk voor zware schade en verlies aan mensen levens en moet daarvoor betalen”. Dat staat in de jongste resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die resolutie is niet bindend, alleen de Veiligheidsraad is daartoe bevoegd. Het geeft wel een indicatie wat de internationale positie van Rusland is.

De resolutie werd goedgekeurd door 94 van de 193 staten die in de VN vertegenwoordigd zijn. 14 stemden tegen, 73 onthielden zich, 12 stemden gewoon niet. Ter vergelijking: in april stemden 93 lidstaten voor de resolutie om Rusland uit de
Commissie Mensenrechten te weren, 24 stemden tegen, 58 onthielden zich en 18 bleven weg.

Erosie

Toen kon men zeggen dat de officiële westerse opinie niet gelijkstaat met de wereldopinie. Erg veranderd is dat niet. Er zijn wel minder tegenstemmen, wat wijst op erosie van het “diplomatiek begrip” voor Moskou. Tegenstemmers van vorige keer, onthielden zich deze keer. Daaronder Algerije, Laos, Vietnam, Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Bolivië.

Maar het aantal voor-stemmers blijft gelijk, met onder hen talrijke progressieve Latijns-Amerikaanse landen (waaronder Argentinië, Colombia, Chili, Peru…) die ook in april ook voor stemden – Mexico onthield zich vorige keer en stemde nu voor.

Bij de onthouders zitten ook weer veel Afrikaanse landen die zich op de vlakte houden. Moskou voort daar met redelijk succes, vooral in vroegere Franse kolonies, campagne rond het “neo-kolonialisme” van de vroegere koloniale mogendheden.

In de VN voerde Rusland trouwens als tegenargument aan dat veel westerse landen nooit schade hebben betaald voor de verwoestingen en doden die ze wereldwijd hebben aangericht. Moskou waarschuwde tegen pogingen om bevroren Russische banktegoeden te gebruiken voor dergelijke betalingen daar deze resolutie geen enkele dwingende kracht heeft.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×