INTERNATIONALE POLITIEK

VN: Rusland moet schade betalen

Image

“Rusland is door zijn agressie verantwoordelijk voor zware schade en verlies aan mensen levens en moet daarvoor betalen”. Dat staat in de jongste resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die resolutie is niet bindend, alleen de Veiligheidsraad is daartoe bevoegd. Het geeft wel een indicatie wat de internationale positie van Rusland is.

De resolutie werd goedgekeurd door 94 van de 193 staten die in de VN vertegenwoordigd zijn. 14 stemden tegen, 73 onthielden zich, 12 stemden gewoon niet. Ter vergelijking: in april stemden 93 lidstaten voor de resolutie om Rusland uit de
Commissie Mensenrechten te weren, 24 stemden tegen, 58 onthielden zich en 18 bleven weg.

Erosie

Toen kon men zeggen dat de officiële westerse opinie niet gelijkstaat met de wereldopinie. Erg veranderd is dat niet. Er zijn wel minder tegenstemmen, wat wijst op erosie van het “diplomatiek begrip” voor Moskou. Tegenstemmers van vorige keer, onthielden zich deze keer. Daaronder Algerije, Laos, Vietnam, Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Bolivië.

Maar het aantal voor-stemmers blijft gelijk, met onder hen talrijke progressieve Latijns-Amerikaanse landen (waaronder Argentinië, Colombia, Chili, Peru…) die ook in april ook voor stemden – Mexico onthield zich vorige keer en stemde nu voor.

Bij de onthouders zitten ook weer veel Afrikaanse landen die zich op de vlakte houden. Moskou voort daar met redelijk succes, vooral in vroegere Franse kolonies, campagne rond het “neo-kolonialisme” van de vroegere koloniale mogendheden.

In de VN voerde Rusland trouwens als tegenargument aan dat veel westerse landen nooit schade hebben betaald voor de verwoestingen en doden die ze wereldwijd hebben aangericht. Moskou waarschuwde tegen pogingen om bevroren Russische banktegoeden te gebruiken voor dergelijke betalingen daar deze resolutie geen enkele dwingende kracht heeft.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Internationale wapennetwerken maken mensenrechtenschendingen in Myanmar mogelijk.

De Tatmadaw, het leger van Myanmar heeft sinds het begin van de militaire staatsgreep in februari 2021 voor ten minste $1 miljard USD aan wapens, goederen voor tweeërlei gebruik,…

Print Friendly, PDF & Email

Westerse en Wereldopinie

  Wordt Vlaimir Poetin wereldwijd veroordeeld voor de brutale agressie in Oekraïne? Is de wereld eensgezind in de verontwaardiging over oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne? Of doen we in ons…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie. Een Europese stem

You May Also Like

×