VN ombouwen tot organisatie van regeringen naar volkerenorganisatie

Hoewel ik niet geloof in de kernwapenvrije wereld waar Obama naar streeft, omdat de kernwapenkennis nu eenmaal bestaat, denk ik wel dat het recht bevrijd te worden van de angst voor totale vernietiging realiseerbaar is in 2009.

Het kenmerk van onze tijd is namelijk dat er niets meer fundamenteels te ontdekken valt, materieel noch immaterieel. De taak van onze tijd is dan ook te karakteriseren als het aanwenden van de overweldigende kennis die wij ‘als mensheid’ door de eeuwen heen hebben opgebouwd, voor het ‘algemeen belang’. Daarvoor zal onze planeet omgebouwd moeten worden van een partijpolitiek en economisch strijdtoneel, waar het recht de sterkste koning kraait, naar een leefbare en rechtvaardige verblijfplaats voor een ieder.

Het ultieme politieke doel dat realiteit moet kunnen worden door ons niet te focussen op een kernwapenvrije wereld, maar op de ombouw van de VN van een organisatie van regeringen naar een volkerenorganisatie met bovennationale bevoegdheden, die de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat weet aan te pakken.

Voor die broodnodige ombouw biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. Hoewel het niet in het regeerakkoord staat, zou de Nederlandse regering daar – als VN-lid – het initiatief toe kunnen nemen, op aandrang van Eerste en Tweede Kamer in gezamenlijkheid. Kortom, wat de effectuering van het door de VN uitgeroepen ‘Internationaal Jaar van de Verzoening’ betreft, zou Balkenende IV een mondiale voortrekkersrol ‘kunnen’ spelen, waar zelfs Barack Obama I (met alle respect) niet aan tippen kan.

(Uitpers, nr. 109, 10de jg., mei 2009)

Deel dit artikel

Visited 128 Times, 1 Visit today