INTERNATIONALE POLITIEK

Vliegtuigcrash Oekraïne: ja tegen gerechtigheid, nee tegen oorlogstrommen

Na het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven de Oekraïne [1], waarbij 298 mensen om het leven kwamen [waaronder 194 Nederlanders en 6 Belgen], barstte een stroom van geruchten en beschuldigingen over en weer los over oorzaak/verantwoordelijkheid voor de ramp. Ruimte voor de mogelijkheid van een ongeluk werd niet gegeven.

De VS sprak van meet af aan de mogelijkheid van een ongeluk tegen en wees in de richting van pro-russische separatisten, die die regio controleren [2] en ook de Oekraïense regering wees de separatisten [die tegen deze pro Westerse regering strijden] aan. [3] Separatisten spraken dat dan weer tegen [4], maar niet allemaal. Igor Strelkov, een van de separatistenleiders, had op Internet een bericht geplaatst, dat er een Antonov [Oekraïens vliegtuig] zou zijn neergehaald. [5] Als dat dan waar zou zijn [bewezen is dat nog lang niet] zou het geen ongeluk zijn,noch opzet om dit personenvliegtuig neer te halen, maar een fatale ”vergissing” in doelwit. Enfin, verwarring alom.

Schuldvraag: who done it

Opvallend en gevaarlijk is, dat er, zonder enig noemenswaardig bewijs, maar direct vanuit werd gegaan, dat het geen ongeluk was en dat de verantwoordelijken te zoeken waren bij de proRussische separatisten. De enige aanwijzingen daarvoor zijn tot nu toe, statements uit de VS en een verklaring, op Internet van een pro-Russische separatistenleider. [6] En recentelijk nog een andere verklaring van een separatistenleider, die beweert, dat zijn militie verantwoordelijk is. [7] Hoe serieus dat genomen moet worden, is de vraag.

Ik krijg sterk de indruk, dat de pro-Russische separatisten bepaald niet strak georganiseerd zijn, maar een lappendeken van losse eenheden, die geen duidelijke eenheid vormen. [8] Kort door de bocht gezegd: Een samengeraapt zooitje.

Hoe dan ook, zonder gedegen onderzoek naar de zwarte dozen is er nauwelijks een zinnige conclusie te trekken. Dat dat dan toch gebeurde richting pro-Russische separatisten en klakkeloos door media en politiek werd overgenomen, is uiterst gevaarlijk. Zo ontstaat een oorlogsstemming. Zo ontstaat oorlog.

Het is enigszins vergelijkbaar met de manier, waarop direct na de aanslagen van 11 september 2001, Osama bin Laden als verantwoordelijke werd aangewezen, iets, waarvoor tot de dag van vandaag geen substantieel en hard bewijs is geleverd.

En dan is er betreffende die vliegramp beschuldiging nog iets opvallends. Wanneer dergelijke militante organisaties een aanslag plegen, eisen ze vaak omstandig de verantwoordelijkheid op, met een politieke verklaring. Dat is hier niet gebeurd.

Voordat dus in dergelijke “opzet” termen gedacht wordt, moet er door middel van harde aanwijzingen “een redelijk vermoeden van schuld” zijn. En als dat het geval is, dan volgt volgens de code van een beschaafde samenleving een vervolging van de verdachten, in een eerlijk en onafhankelijk proces. Geen oorlog en wapengekletter, dat steeds duidelijker te horen is.

Waarschijnlijk komt volgende week de hele Tweede Kamer terug van reces om te stemmen over het eventueel zenden van een politiemissie naar de Oekraïne. [9] Er worden nu al 40 marechaussees naar de rampplek gestuurd, met de Nederlandse onderzoekers, ter ondersteuning. [10] Ze zijn ongewapend. Nu nog wel.

Rouw, verdriet en herdenking

Natuurlijk is de rouw en het verdriet groot en is het belangrijk, bij de slachtoffers stil te staan, maar deze publieke, bijna opdringerige manier van herdenking doet onaangenaam aan, omdat mensen bijna geen ruimte gelaten wordt voor eigen beleving, of niet-beleving, daarin hoort iedereen vrij te zijn. Een Dag van Nationale Rouw [11], waarbij hoogwaardigheidsbekleders als de Koning, minister Timmermans [Buitenlandse Zaken] en natuurlijk premier Rutte, de kans kregen zich voor te doen als troosters van de natie. Een nogal gezochte vorm. Zwarte auto’s met de lichamen, die teruggevlogen zijn, applaudisserende mensen langs de wegen, Stille Tochten, Kerkdiensten, om 16.00 u een minuut stilte [op zich wel gepast, maar waarom ook in horeca gelegenheden, etc]. [12] Met alle respect voor het werkelijke leed van de nabestaanden, is dit toch wel te pompeus en kan vormen aannemen van massa hysterie. En massa hysterie kan door manipulerende politici gemakkelijk worden uitgebuit richting oorlog.

Bovendien is dit niet de eerste erge ramp. We hebben gehad de vliegramp Tenerife [13], de SLM Vliegramp [14] en de Bijlmer Vliegramp [15] en daaromheen werd een stuk minder drukte gemaakt.

Hypocriet en weerzinwekken: de Mark Rutte-show

Buitengewoon stuitend is de manier, waarop de Nederlandse politiek de tragische vliegramp wil uitbuiten door de held of trooster van het volk uit te hangen. Minister Timmermans, die er geen been in ziet, de Oekraïense fascistische regering te steunen [16], maar wel een gloedvolle redevoering in de VN afsteekt. [17]

Nog weerzinwekkender vind ik de hypocrisie van premier Rutte, die zo begaan is met Nederlandse levens, maar in een NOS interview dd 11 juli “gesprek met de minister president”  opmerkte, dat hij 100 Palestijnse doden (het zijn er inmiddels meer dan 500) “niet disproportioneel” vond. (18)  Tellen Palestijnse levens dan niet? In een woord stuitend en meten met twee maten.

Geen keuzeoptie

Nog voor alle duidelijkheid: de pro-Russische separatisten en sponsor Rusland (Poetin) zijn mijn vrienden niet. Beiden zijn zij politieke criminelen (los van het eventueel neerschieten van dat vliegtuig), beiden zijn zij oorlogsmisdadigers.(19) De pro Westerse Oekraïense regering, waarin fascisten zitting hebben (20) is al geen haar beter, en al evenmin de Westerse imperialistische landen. Nederland, dat zo graag andere landen de maat meet, steunt deze Oekraïense regering, (die bovendien in Oost-Oekraïne oorlogsmisdaden begaat, evenals trouwens die pro-Russische separatisten), wetend dat zij gedeeltelijk uit fascisten bestaat (21)

Uit dergelijk geboefte (Rusland en pro-Russische separatisten enerzijds, pro-Westerse Oekraïense regering en Westerse imperialisten: lees oorlogsmisdadigers in Irak, Afghanistan etc anderzijds) valt niet te kiezen. Beide kanten wijs ik af. Maar dat betekent niet, dat er geen bewijslast moet komen voor de omstandigheden, waaronder dat vliegtuig is neergestort. En iedereen, aan welke kant ook, heeft altijd recht op een eerlijk proces.

Wapengekletter, oorlogstrom

En de oorlogstrom slaat. Verloven van militairen worden ingetrokken [22], 40 marechaussees gaan naar de rampplek ter ondersteuning van de onderzoekers [23]. Ongewapend, volgens de nieuwsberichten. [24] De vraag die ik mij dan stel is, hoe ziet die ondersteuning er dan uit in een door pro-Russische militanten gecontroleerd gebied? De Tweede Kamer keert waarschijnlijk terug van reces voor een debat over de mogelijke uitzending van een politiemissie naar Oost-Oekraïne. [25] Officieel heet het, dat de missie de rampplek moet beveiligen, zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnen doen. [26] In de praktijk brengt dit een oorlogssituatie dichterbij, omdat het gebied een kruitvat is.

Ook politiek slaat Nederland de oorlogstrom, in een Kamerbrief, waarin wordt geschreven, dat de ramp MH17 een ”keerpunt in de relatie met Rusland is”. [27] Waarom? Er is toch nog geen enkel bewijs van Rusland’s betrokkenheid. Het ziet ernaar uit, dat die vliegramp gebruikt wordt om de confrontatie tussen het Westen en Rusland op te voeren. Ten koste van de levens van onschuldigen. Oorlog leidt tot ellende en onschuldige slachtoffers aan beide kanten. Oorlog is een misdaad tegen het leven. En recht doen aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne doe je niet door meer slachtoffers te maken, maar door echt gerechtigheid te doen.

Trouwens, nog los van alle morele bezwaren, zou militair ingrijpen hoogst onverstandig zijn, zowel politiek als militair. Tenslotte heeft Rusland niet de eerste de beste troepenmacht. Dit wordt ook uitgelegd door Generaal Buiten Dienst Van Kappen [28]

EPILOOG

Gerechtigheid, na
een gedegen onderzoek en geen oorlog of oorlogsgekletter. Niet alleen ´´Nationale Rouw´´, maar internationale handhaving van de mensenrechten. En een humane behandeling van vluchtelingen  in Nederland. Zolang dat niet gebeurt, is de politieke invulling van die Nationale Rouw, onoprecht, hypocriet en meten met twee maten. Niet alleen Nederland, maar de hele wereld bestaat uit mensen, met recht op respect en humaniteit

Voetnoten

[1] NIEUWS.NL BOEING 777 UIT AMSTERDAM NEERGESTORT IN OEKRAÏNE 17 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140717/Boeing-777-uit-Amsterdam-neergestort-in-Oekraïne

[2] NIEUWS.NL VS: VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK 18 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongeluk

RTL NIEUWS OEKRAÏNE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN VLIEGTUIG 17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/Oekraïne-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[3] RTL NIEUWS OEKRAÏNE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN VLIEGTUIG 17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/Oekraïne-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[4] RTL NIEUWS OEKRAÏNE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN VLIEGTUIG 17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/Oekraïne-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[5] STANDAARD.BE SEPARATISTEN: WE HEBBEN NET EEN ANTONOV NEERGEHAALD 17 JULI 2014

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140717_01182938

[6] NIEUWS.NL VS: VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK 18 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongeluk

RTL NIEUWS OEKRAÏNE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN VLIEGTUIG 17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/Oekraïne-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[7] AD RUSSISCHE SEPARATIST BEKENT NEERHALEN VLUCHT MH 17 22 JULI 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Neergeschoten-Boeing-777/article/detail/3694664/2014/07/22/Russische-separatist-bekent-neerhalen-vlucht-MH17.dhtml

[8] ”Ja, separatisten zijn daar de baas, maar op een nogal chaotische wijze die van “totale controle” nogal een aanfluiting maakt. “De Wall Street Journal schrijft dat het onvermogen van de rebellen om met de plaats van de crash om te gaan een bijproduct is van hun eigen gedesorganiseerde, verbrokkelde status”, zo vertelt de Christian Science Monitor dat diverse verslagen citeert.”

VLIEGTUIGCRASH: STEMMINGMAKERIJ DRAAGT BIJ AAN OORLOGSPSYCHOSE PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/07/22/vliegtuigcrash-stemmingmakerij-draagt-bij-aan-oorlogspsychose/

[9] RTL NIEUWS VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES 24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[10] RTL NIEUWS 40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[11] NU.NL INDRUKWEKKENDE STILTE SCHIPHOL BIJ HERDENKING VLIEGRAMP 23 JULI

http://www.nu.nl/binnenland/3835661/indrukwekkende-stilte-schiphol-bij-herdenking-vliegramp.html

HERDENKING, BEKLEMMING EN GEVAAR PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/07/24/herdenking-beklemming-en-gevaar/

NRC DAG VAN NATIONALE ROUW-MINUUT STILTE NA LANDING EERSTE VLIEGTUIG 22 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/22/morgen-dag-van-nationale-rouw/

[12] NRC WAGENS MET EERSTE SLACHTOFFERS MH17 AANGEKOMEN IN HILVERSUM 23 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/live-eerste-vijftig-lichamen-naar-nederland-dag-van-nationale-rouw/

HERDENKING, BEKLEMMING EN GEVAAR PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/07/24/herdenking-beklemming-en-gevaar/

NRC DAG VAN NATIONALE ROUW: GEEN VLIEGVERKEER, NPO SCHRAPT AMUSEMENT 23 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/wat-gebeurt-er-tijdens-de-eerste-dag-van-nationale-rouw-in-52-jaar/

NU.NL WOENSDAG 23 JULI IS DAG VAN NATIONALE ROUW 23 JULI 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3834822/woensdag-23-juli-dag-van-nationale-rouw.html

[13] WIKIPEDIA VLIEGTUIGRAMP VAN TENERIFE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigramp_van_Tenerife

[14] WIKIPEDIA SLM RAMP

http://nl.wikipedia.org/wiki/SLM-ramp

[15] WIKIPEDIA BIJLMERRAMP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp

[16] NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAÏENSE FASCISTEN PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-Oekraïense-fascisten/

[17] TROUW TIMMERMANS MAAKT INDRUK MET KRACHTIGE SPEECH 22 JULI 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-Oekraïne/article/detail/3693811/2014/07/22/Timmermans-maakt-indruk-met-krachtige-speech.dhtml

[18] BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER MARK RUTTE http://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte

[19] HUMAN RIGHTS WATCH UKRAINE/REVIEW OPERATIONS IN SOUTH EAST 6 JUNI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/06/06/ukraine-review-operations-southeast

< p>HUMAN RIGHTS WATCH UKRAINE: ANTI KIEV FORCES RUNNING AMOK 23 MEI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/05/23/ukraine-anti-kiev-forces-running-amok

HUMAN RIGHTS WATCH RUSSIA ´´WHO WILL TELL ME WHAT HAPPENED TO MY SON´´ 27 SEPTEMBER 2009 http://www.hrw.org/reports/2009/09/28/who-will-tell-me-what-happened-my-son-0

[20] CHANNEL 4 NEWS HOW THE FAR RIGHT TOOK TOP POSTS IN UKRAINE´S POWER VACUUM 5 MAART 2014

http://www.channel4.com/news/svoboda-ministers-ukraine-new-government-far-right

[21] NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAÏENSE FASCISTEN PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-Oekraïense-fascisten/

[22] RTL NIEUWS MILITAIREN NIET OP VERLOF OM MOGELIJKE MH17-MISSIE 24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/militairen-niet-op-verlof-om-mogelijke-mh17-missie

[23] RTL NIEUWS 40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[24] RTL NIEUWS 40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[25] RTL NIEUWS VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES 24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[26] RTL NIEUWS VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES 24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[27] NRC KAMERBRIEF: RFAMP NH17 IS KEERPUNT IN RELATIE MET RUSLAND 24 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/24/kamerbrief-ramp-mh17-is-keerpunt-in-relatie-met-rusland/

[28] NOS VAN KAPPEN/MILITAIR INGRIJPEN HOOGST ONVERSTANDIG 20 JULI 2014 http://nos.nl/video/677224-van-kappen-militair-ingrijpen-hoogst-onverstandig.html

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×