9 September 2020

Vergeetachtige pensioenhervormer

Net voor een nieuwe actiedag van Franse vakbonden, heeft Jean-Paul Delevoye ontslag genomen uit de regering Philippe. Hij was sinds september in de regering opgenomen na al maanden gewerkt te hebben aan een hervormingsplan van het pensioenstelsel. In zijn aangifte van ambten, was hij er in totaal 11 (van de 14) “vergeten”.

Grondwet

Delevoye was ooit minister van Openbaar Ambt onder de rechtse president Jacques Chirac. President Macron had hem onder de arm genomen om een van zijn grote verkiezingsbeloften, de invoering van een universeel pensioenstelsel, uit te werken.
Als regeringslid gaf Delevoye aan de HATVP (Hoge Autoriteit voor de Transparantie van bestuur) een lijst van zijn functies van de voorbije vijf jaar. Drie. Beetje bij beetje kwam aan het licht dat hij er 11 was vergeten, terwijl hij ook de bedragen die hij voor sommige kreeg, te laag had aangegeven. Met het feit dat hij als regeringslid betaald werd voor sommige ambten, heeft hij artikel 23 van de Franse grondwet overtreden. Bij sommige functies die hij nog uitoefent, was er sprake van belangenvermenging.
Delevoye stond wel op een goed blaadje bij de meeste vakbonden. Hij was tenminste een man van dialoog, aldus enkele vakbondsleiders aan de vooravond van een nieuwe actiedag deze dinsdag.

Actiedag

Delevoye kan dus niet verder “hervormen”. Na al dat onverdroten werk, ligt er nog niets concreet op tafel. Voortdurend zijn er andere pistes, zodat de regering met enige zwarte humor de vraag kon stellen waartegen dan zo massaal actie wordt gevoerd. Want ze weet zelf nog niet waarheen. Premier Philippe deed er de voorbije week nog een schep bij door het accent te leggen op besparingen.
De actie duurt nu al twee weken en ging onder meer gepaard met de grootste betogingen sinds 1995 – toen werd een ‘hervormingsplan’ van premier Juppé gekelderd.
Deze week doet ook de grote vakbond CFDT mee. Die was totnogtoe erg meegaand met de regering, maar nu de premier nadruk legt op bezuinigingen, kan CFDT-leider Laurent Berger zijn basis niet meer intomen, die betoogt deze dinsdag mee. De spoorbond van de CFDT zette Berger al eerder een neus door mee te doen aan de spoorstakingen.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 6 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×