Venezuela: Sancties en Mensenrechten

Na een bezoek aan Venezuela bracht de Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechtenraad van de V.N. verslag uit over haar eerste resultaten. Mevrouw Alena Douhan, Belarus, onderzoekt de gevolgen van unilaterale sancties op de mensenrechten in Venezuela.

Mevrouw Douhan verklaarde dat unilaterale sancties, zoals de V.S. die oplegt aan Venezuela, bijzonder zwaar wegen op de mensenrechten van de hele bevolking. De eerste sancties werden in 2005 opgelegd, maar werden bijzonder zwaar in december 2014. Op dit ogenblik zijn ze vooral van belang voor de mogelijkheden van het land om tijdens de coronacrisis te zorgen voor voldoende gezondheidszorg en vaccinatie.

Mevrouw Douhan wees erop dat sancties slechts legaal kunnen zijn wanneer ze worden opgelegd met toestemming van de Veiligheidsraad van de V.N. of als tegenmaatregel voor iets wat een land onderneemt.

Dit is een voorlopig verslag, het definitieve verslag volgt later.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 496 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook