Venezuela: overwinning voor President Maduro

Wat er ook over Venezuela en over de lokale verkiezingen van afgelopen zondag gezegd wordt: dit was een klinkende overwinning voor de regeringspartij.

Het chavisme haalt 20 van de 23 goeverneurs binnen, de drie overige regio’s gaan naar drie verschillende oppositiepartijen.

De PSUV won ook 205 van de 335 burgemeesters.

De participatiegraad bedroeg 42,26 %, dit is 11 % meer dan bij de vorige verkiezingen. Wie dit laag percentage aanhaalt om het democratisch karakter van de verkiezingen in twijfel te trekken, moet beseffen dat ook in Chili afgelopen zondag minder dan 50 % van de kiesgerechtigden is opgedaagd.

Het is duidelijk dat de verdeeldheid van de oppositie veel stemmen heeft gekost en het is dank zij die verdeeldheid dat President Maduro de winnaar van deze verkiezingen werd.

Het was voorspelbaar dat de Verenigde Staten, en voormalig ‘interimpresident’ Guaidó geen goed woord over hebben voor deze democratie. ‘Dit waren geen vrije verkiezingen’ volgens hen. Ook, de Spaanse regering beklemtoonde dat er grove tekortkomingen zijn vastgesteld.

Het voorlopig verslag van de EU-waarnemingsmissie is erg voorzichtig. Dit is een eerste technische evaluatie, zo werd dinsdag gezegd. De eerste resultaten mogen niet politiek geïnterpreteerd worden. Het is duidelijk dat deze verkiezingen veel beter verlopen zijn dan vroeger en de Elektorale Raad de meest evenwichtige van de afgelopen twintig jaar is. Toch blijven er structurele tekortkomingen, zoals de diskwalificatie van oppositiekandidaten, de te grote aandacht voor de regeringspartijen op de staatstelevisie, misbruiken bij ‘geassisteerd’ stemmen, de ‘rode checkpoints’ waar kiezers gecontroleerd werden. Het definitieve verslag komt begin 2022.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 97 times, 1 visit(s) today
Over Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Zie ook

×