Venezuela: een kink in de kabel van de onderhandelingen

Zondag 17 oktober moest de derde onderhandelingsronde tussen de Venezolaanse regering en de oppositie beginnen in Mexico Stad.

Op zaterdag werd echter Alex Saab, zakenman, vertrouweling en medewerker van Chavez en Maduro uitgeleverd van Kaapverdische Eilanden naar Florida, Verenigde Staten.

De Saab-saga duurt al sinds juni 2020. Op dat ogenblik werd de Colombiaans-Venezolaanse zakenman van Libanese oorsprong opgepakt bij een tussenlanding op Kaapverdië, op weg van Iran naar Caracas.

Saab is de man die de economische sancties tegen Venezuela heeft weten te omzeilen en goed op de hoogte is van alle financiële transacties van de Bolivariaanse regering. Vandaar dat de V.S. zeer sterk geïnteresseerd zijn in hem. Hij was het die zorgde voor de bevoorrading van de CLAP – het sociale programma met voedselpakketten voor de armste bevolking in het land.

Saab wordt beschuldigd van het witwassen van zo’n 350 miljoen US$, gevolg van een corruptiezaak met sociale huisvesting. Ook Zwitserland en Colombia willen hem vervolgen, voor veel grotere bedragen overigens. Men zegt dat hij goede banden heeft met Hezbollah.

Gedurende meer dan een jaar werden alle juridische truuks uit de kast gehaald om de uitlevering te beletten. Saab heeft immers ook een diplomatiek paspoort maar de advocaten zijn er niet in geslaagd zijn onschendbaarheid te bewijzen. De laatste stap van President Maduro was Saab te benoemen in de onderhandelingscommissie voor Venezuela. Ook dat heeft niet mogen helpen.

De uitlevering werd in het grootste geheim voorbereid. Een vliegtuig is overgevlogen uit de V.S., men is Saab gaan ophalen en meteen teruggevlogen. Zelfs zijn advocaten wisten nergens van. In Venezuela wordt daarom van een ontvoering gesproken.

Het spreekt voor zich dat deze stap wordt gezien als een boycot door de V.S. van de vredesonderhandelingen in Mexico. Het lijkt er op dat de V.S. alles willen doen om te beletten dat het tot een akkoord komt met de oppositie.

Alex Saab weet zeer veel en de angst is dus niet denkbeeldig dat de V.S. tot de hardste methodes zullen overgaan om een ‘waarheid’ te achterhalen.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 592 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook