INTERNATIONALE POLITIEK

Van Sumer tot Saddam

Patrick De Groote en Chantal Van de Cruys. Van Mesopotamië tot Irak. Een multidisciplinaire analyse van het Tweestromenland Garant-Uitgevers, Leuven, 2002. 200 blz., € 29,50. ISBN 90-441-1093-4

Dit multidisciplinaire boek en naslagwerk behandelt de diverse aspecten van het historische Mesopotamië tot het hedendaagse Irak. Allereerst krijgt de lezer inzicht in de geografie van het land (landschap, klimaat, demografie…). Daarnaast biedt het boek ook een gedetailleerde historische analyse, gaande van de prehistorie tot heden. De belangrijkste plaatsen, monumenten en figuren passeren hierbij de revue. Irak heeft een aanzienlijk agrarisch potentieel dank zij het water en de vruchtbare slibafzettingen van Tigris en Eufraat. De Iraakse economie heeft echter ook kwetsbare kanten (denk maar aan het opgelegde VN-embargo) en is sterk exportafhankelijk van de aardolie.

Vervolgens staan de sociaal-culturele aspecten centraal: gewoontes en attitudes zijn in Irak gebaseerd op Arabisch-islamitische tradities en op etnische achtergronden. Daarbij komen de gastvrijheid, man-vrouw-verhouding, gastronomie, festiviteiten, tijdsindeling, kunst, taal en godsdienst aan bod.

Een groot deel van het boek is gewijd aan de analyse van het toerisme. Vanaf 1960, toen het belang van toerisme wereldwijd toenam, werd ook in Irak in die branche geïnvesteerd. De twee Golfoorlogen hebben het toerisme (vooral vanuit het Westen) echter gekelderd.

Tot zover de presentatie van de uitgever.

Het boek is één van de weinige publicaties over Irak in het Nederlands – het laatste dat ons bekend is, is het deel Irak (75 blz.) in de landenreeks van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam van de hand van Rob Soeterik maar dateert al van 1993. Het is daarom aanbevolen omdat het op bepaalde gebieden meer en recentere informatie geeft dan het werk van Soeterik. Op politiek vlak schiet het echter wat tekort. Men vindt er geen grondige analyse van de politieke problemen van Irak: de Koerdische kwestie, de sjiïeten en hun streven naar een islamitische staat, de aard van het Baath-regime van president Saddam Hoessein, de situatie van de mensenrechten, de relaties met de buurlanden… De auteurs hebben zich op dat vlak wat teveel op de vlakte gehouden (PVB)

(Uitpers, maart 2002)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×