5 January 2021

Vakbonden in Silicon Valley

De bazen van Alphabet (Google en co) krijgen te maken met vakbondswerk. Meer dan 400 personeelsleden van Google hebben een vakbond opgericht. Het is geen revolutie, maar voor de erg antisyndicale patroons van Silicon Valley is het dat wel.

Een vakbond, dat was iets van vorige eeuw of zelfs daarvoor, in de ogen van de digitale uitbuiters. Nochtans, er waren al jaren tekenen aan de wand. Personeelsleden van Google, Amazon en andere “techbedrijven” voerden de voorbije jaren verscheidene acties.

Die acties hadden o.m. te maken met loondiscriminatie van minderheden, het niet optreden tegen ongewenste intimiteiten, ethische kwesties zoals meewerken aan programma’s van leger, immigratiediensten en politie. In 2018 namen meer dan 20.000 personeelsleden van Google deel aan een werkonderbreking en straatactie omdat de directie niet optrad tegen ongewenste intimiteiten. In de Google afdeling in Pittsburgh werd in 2019 een vakbond opgericht.

Discretie

De bedrijfsleiding van Google tracht alles op individueel vlak te regelen, ze is als de dood voor collectieve acties. Maar vooral na het ontslag van enkele medewerkers die bij protestacties waren betrokken, vonden personeelsleden dat een echte vakbond nodig is.

In de grootste discretie werd contact gezocht met de CWA, de Communication Workers of America. Dat leidde dan tot de oprichting van de Alphabeth Workers Union met een per videoconferenties gekozen leiding van 7 personeelsleden die bereid zijn het risico te nemen.

De bond kan (voorlopig) niet optreden in collectieve onderhandelingen, maar ziet zich vooral als een drukkingmiddel door acties in het bedrijf en door campagnes naar de publieke opinie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 131 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×