Uitpers, moedig tegenwicht in de duisternis van journalistieke jaknikkerij

“Cowardice asks the question – is it safe? Expediency asks the question – is it politic? Vanity asks the question – is it popular? But conscience asks the question – is it right? And there comes a time when one must take a position that is neither safe, norpolitic, nor popular; But one must take it because it is right.” Martin Luther King.

Geachte Redactie, in 2004 kwam ik via een zeer waardevolle tip binnen mijn netwerk in contact met de Uitpers en heb sindsdien en met groot genoegen, een vrij regelmatige bijdrage mogen leveren aan het artikelenbestand. Het initiatief ”Uitpers” is uniek, zeker in de Lage Landen Hoewel er uiteraard in Nederland sprake is van een divers scala aan websites met kritische berichtgeving, die regelmatig oproepen tot verzet tegen het in Nederland en internationaal heersende onrecht, ken ik geen vergelijkbaar kritisch nieuwsmedium, dat een podium biedt aan een scala van eminente schrijvers, essayisten, journalisten, juristen, andere wetenschappers en mensenrechtenactivisten.

Een luis in de pels, zo zou ik de Uitpers willen karakteriseren. Ontstaan en opgericht vanwege de zeer terechte onvrede over de steeds groter wordende jaknikkermentaliteit in de journalistieke berichtgeving en het gebrek aan diepte en kwaliteitsartikelen, de goede niet te na gesproken.

De heer Paul Vanden Bavière refereerde reeds in het allereerste Uitpersnummer [oktober 1999, jaargang 1] aan de vrijwel kritiekloze journalistieke commentaren ten gunste van de Amerikaanse politiek en haar bondgenoten, waaronder Israël [1]. Zelf tracht ik regelmatig een kritische bijdrage in de media te leveren tav met name die kritiekloze pro-Amerikaanse en pro-Israëlische berichtgeving, weer behoudens de gunstige uitzonderingen.

Hoewel er tav Israël een voorzichtige kentering lijkt op te treden, moet nog steeds te vaak gewezen worden op het gebrek aan vermelding van Palestijnse bronnen, de tendentieuze berichtgeving en taalgebruik. Ook schijnt het feit, dat Israël sinds 41 jaar bezettende macht is, weinig tot de meeste media door te dringen, waardoor legitieme en illegale Palestijnse verzetsdaden worden ontdaan van ieder rationeel karakter.

Een andere onzalige boreling is de sinds 11 september 2001 door de meeste media klakkeloos overgenomen en zelden bekritiseerde stigmatisering van de Islam en moslims, die niet alleen het racisme promoot, maar er ook toe leidt, dat terreurverdachten reeds voor de rechterlijke uitspraak, als schuldig worden bevonden. Het gevolg is ook, dat de vaak slechte detentieomstandigheden in de omstreden ”terreurgevangenissen” nauwelijks publieke aandacht krijgen en dat het gevaar van de steeds stringentere antiterreurwetgeving niet wordt onderkend.

Ook ontbreekt vaak kritische mediaberichtgeving in de politiek-maatschappelijke hetze tegen allochtonen in het algemeen en asielzoekers in het bijzonder. Partijen als die van de heer Wilders [PVV] en mevrouw Verdonk [TON] zijn in dat verband een voorbeeld, maar ook ”reguliere” politieke partijen [CDA, VVD, PvdA, etc] nemen steeds meer van hun programmapunten over. En ja, welke media hebben de guts om het Nederlands militair optreden in Afghanistan werkelijk kritisch te bekijken?

Het is mij dan ook een genoegen, via een medium als Uitpers het nodige tegenwicht te kunnen bieden en de Belgische lezer op mijn bescheiden wijze te mogen informeren. Toen ik naar woorden zocht voor een passende felicitatie voor 100 nummers Uitpers, kwam ik bovenstaande quote van Dr. Martin Luther King tegen. Toepasselijker woorden op de Uitpers kan ik mij nauwelijks indenken Beste Uitpers, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren, waaraan ik hoop een bijdrage te mogen blijven leveren. Het is mij een eer.

Astrid Essed

(Uitpers, nr 100, 9de jg., juli-augustus 2008)

[1] Artikel de heer van den Baviere: https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=151

Print Friendly, PDF & Email

Visited 179 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook