Uitpers maakt plannen, help ons hierbij

Uitpers, webmagazine over internationale politiek, is 17.

We startten als een ‘maandblad’, een maandelijkse bundeling van bijdragen van de eigen ploeg en van talloze medewerkers. Later kreeg Uitpers de huidige formule, met bijna dagelijkse bijdragen. We bleven noodgedwongen bescheiden, we  hadden geen middelen om medewerkers te betalen, om publiciteit te maken,  om de digitale ontwikkelingen te volgen, om het archief toegankelijker te maken. We zijn immers verstoken van de overheidshulp die zo gul naar de rijke media gaat, Uitpers is met zijn kleine ploeg die gratis werkt, te bescheiden  Te klein en te arm voor grootsere plannen.

Dit jaar stappen we over op een nieuwe formule die Uitpers aantrekkelijker en toegankelijker maakt,  het rijke archief inbegrepen. We hopen het nieuwe kleedje in de herfst te presenteren. Dat kost wat geld,  2500 € om te starten. Totnogtoe kostte de uitgave van Uitpers weinig. Met de bijdragen die we van verscheidene lezers krijgen, kwamen we rond. We zijn die lezers erg dankbaar voor hun bijdragen, die ook blijken van waardering zijn.

Maar de 2.000 € die nu in kas is, volstaat niet om de vernieuwing te betalen. We doen dus opnieuw een oproep voor bijdragen.  De steun dient in een eerste fase om de nieuwe site te betalen. Verder is nog steun nodig voor de bijwerking van het archief en voor hopelijk enige promotie.

We doen niet alleen een oproep voor geldelijke steun. Je kan ons ook helpen door Uitpers in je eigen omgeving bekend te maken. En wat vooral ook nodig is: medewerkers die (voorlopig onbetaald) bijdragen leveren om onze horizon te verruimen. Te talrijke terreinen blijven onbewerkt. Schrijf.

Rekening Uitpers:
BE73 8508 3127 6860
Uitpers
9630 Zwalm

Print Friendly, PDF & Email

Visited 299 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook