INTERNATIONALE POLITIEK

Uitpers maakt plannen, help ons hierbij

Uitpers, webmagazine over internationale politiek, is 17.

We startten als een ‘maandblad’, een maandelijkse bundeling van bijdragen van de eigen ploeg en van talloze medewerkers. Later kreeg Uitpers de huidige formule, met bijna dagelijkse bijdragen. We bleven noodgedwongen bescheiden, we  hadden geen middelen om medewerkers te betalen, om publiciteit te maken,  om de digitale ontwikkelingen te volgen, om het archief toegankelijker te maken. We zijn immers verstoken van de overheidshulp die zo gul naar de rijke media gaat, Uitpers is met zijn kleine ploeg die gratis werkt, te bescheiden  Te klein en te arm voor grootsere plannen.

Dit jaar stappen we over op een nieuwe formule die Uitpers aantrekkelijker en toegankelijker maakt,  het rijke archief inbegrepen. We hopen het nieuwe kleedje in de herfst te presenteren. Dat kost wat geld,  2500 € om te starten. Totnogtoe kostte de uitgave van Uitpers weinig. Met de bijdragen die we van verscheidene lezers krijgen, kwamen we rond. We zijn die lezers erg dankbaar voor hun bijdragen, die ook blijken van waardering zijn.

Maar de 2.000 € die nu in kas is, volstaat niet om de vernieuwing te betalen. We doen dus opnieuw een oproep voor bijdragen.  De steun dient in een eerste fase om de nieuwe site te betalen. Verder is nog steun nodig voor de bijwerking van het archief en voor hopelijk enige promotie.

We doen niet alleen een oproep voor geldelijke steun. Je kan ons ook helpen door Uitpers in je eigen omgeving bekend te maken. En wat vooral ook nodig is: medewerkers die (voorlopig onbetaald) bijdragen leveren om onze horizon te verruimen. Te talrijke terreinen blijven onbewerkt. Schrijf.

Rekening Uitpers:
BE73 8508 3127 6860
Uitpers
9630 Zwalm

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Achter de schermen van de Surinaamse verkiezingen

Op 25 mei ging de Surinaamse kiezer naar de verkiezingen om zijn/haar stem uit te brengen. Pas op 16 juni slaagde het Hoofdstembureau erin om de officiële uitslag mee…

Print Friendly, PDF & Email

Ecologisten gecriminaliseerd in Bure

21 juni 2017. Het is vroeg in de ochtend. Een dertigtal gemaskerde personen richt een barricade op met autobanden en steken ze in brand voor een gebouw waarop ANDRA…

Print Friendly, PDF & Email

Opflakkering van geweld en jihadisme in Sahel-regio

Terwijl wij al enige tijd geveld worden door dé grote dreiging, Covid-19, strijden enkele Afrikaanse landen noodgedwongen aan verschillende fronten. Naast de aanhoudende druk van de pandemie die de…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×