25 November 2020

Van Afrin naar Nagorno-Karabach

Turkije heeft in de regio Afrin, het noordwesten van Syrië, twee bureaus om inwoners,vooral Turkmenen, te ronselen voor…Nagorno-Karabach. Afrin is een Koerdische regio waar Turkse troepen in 2018 binnenvielen en er sindsdien een politiek van etnische zuivering voeren in naam van “strijd tegen het terrorisme”.

Volgens ‘Afrinpost’, dat de twee locaties opgeeft, komen er vooral Turkmeense families uit de regio Homs in aanmerking. Er worden papieren opgemaakt die zouden moeten aan tonen dat ze uit Karabach afkomstig zijn. Een mensenrechtengroep Afrin-Syria zegt dat Turkije vooral mikt op Turkmenen om zo het Turks karakter in hun regio van bestemming te bevestigen.

Het ronselen van inwoners wordt georganiseerd door de Turkse geheime dienst en door militanten van de ultranationalistische Grijze Wolven. Informatie daarover komt ook van het ‘Syrian Observatory on Human Rights’.

Huurlingen

Verscheidene jihadistische milities met talrijke Turkmenen in hun rangen, steken een handje toe. Het gaat om de milities Sultan Murad, Suleyman Shah en al-Hamzat. Die leverden heel wat huurlingen voor de oorlog rond Nagorno-Karabach en eerder voor de oorlog in Libië. Het aantal huurlingen uit Syrië in Azerbeidzjan schommelt naargelang de schattingen tussen 1350 en 4000.

Volgens Sky New Arabiya TV stuurt Turkije ook families van de huurlingen naar Azerbeidzjan, vooral naar het deel van Nagorno-Karabach dat nu door Azerbeidzjan wordt gecontroleerd. Met deze demografische omwisseling zou Turkije ook de Russen voor de voeten willen lopen.

 

zie ook:

 

Turkse terreur in Syrië

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 29 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×