INTERNATIONALE POLITIEK

Turkije en de Europese Unie

Derwich M. Ferho & Lieve Driesen (red.). Turkije, klaar voor de Europese Unie? De Turkse realiteit getoetst aan de Criteria van Kopenhagen Brussel, 2002. Een uitgave van het Koerdisch Instituut te Brussel, Bonneelsstraat, 16, 1210 Brussel. Tel. 02/230.89.30, fax 02/231.00.97. E-mail: info@kurdishinstitute.be

Op 9 oktober 2002 stelde de Europese Commissie voor om Turkije geen datum voor toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie te geven. Prompt werden de zware kanonnen in stelling gebracht in een poging de Europese Raad in Kopenhagen op 12 en 13 december tot "betere" gevoelens te brengen. Met name de Verenigde Staten wierpen zich, met het oog op een oorlog tegen Irak, als fervente pleitverdedigers van Turkse toetreding op. Te vergeefs. Turkije kreeg geen datum. Pas in 2004 zal worden nagegaan of er dan een tijdstip voor onderhandelingen kan worden vastgesteld.

Met het oog op de Europese Raad in Kopenhagen publiceerde het Koerdisch Instituut te Brussel een informatiebrochure over de kwestie. De vraag zelf over de toetreding laten de samenstellers van de brochure beantwoorden door een zestal politici en waarnemers. Daaruit blijkt dat die van oordeel zijn dat Turkije eerst moet voldoen aan de zgn. "Criteria van Kopenhagen" die in 1993 in de Deense hoofdstad werden geformuleerd. Naast institutionele en economische criteria behelzen die ook democratie, respect voor de mensenrechten en bescherming van de minderheden. Op geen van de vermelde punten voldoet Turkije. Op 3 augustus jl. werden wat mensenrechten en minderheden betreft een aantal belangrijke grondwetswijzigingen doorgevoerd, maar die hervormingen blijken een lege doos.

De brochure bevat echter meer dan de titel aangeeft. Er staat ook een schitterende analyse in van de verkiezingsuitslag van 3 november 2002 van de hand van de in Brussel wonende journalist Dogan Özguden, de uitgever van Info-Türk, een maandelijkse publicatie over alles wat er in Turkije gebeurt (Info-Türk, 53, rue de Pavie, 1000 Brussel, tel: (32-2) 215 35 76  – Fax: (32-2) 215 58 60, e-mail: mailto:editor@info-turk.be. Website: http://www.info-turk.be). Tegen Dogan Özguden loopt momenteel in Turkije een strafrechtelijk onderzoek in verband met zijn uitgesproken opinies: beter bewijs bestaat er niet dat Turkije nog lang niet voldoet aan de "criteria van Kopenhagen" en dus geen EU-lid kan worden! (PVB)

(Uitpers; nr. 37, 4de jg., januari 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×