INTERNATIONALE POLITIEK

Trump zorgt voor lege staatskas

Image

De Amerikaanse president blijft zijn verkiezingsbelofte getrouw voor een belastingvermindering ten voordele van de rijke Amerikaanse elite en de bedrijven. Tijdens een toespraak in Indianapolis beweerde hij dat zijn fiscaal beleid een revolutionaire verandering zal realiseren voor de Amerikaanse werknemers.
Deze “revolutionaire” verandering van het Amerikaanse belastingsysteem omvat een aanzienlijke vermindering van het piektarief voor de rijke VS-elite. In de plaats van de huidige zeven zullen er nog slechts drie belastingscategorieën over blijven, met name van 12, 25 en 35 procent. Dat voorstel zou het hoogste belastingtarief van 39,6 verminderen naar 35 procent, het laagste belastingtarief van 10% doen stijgen naar 12 %. Trump wil met zijn belastingvoorstel voor ondernemingen de huidige aanslagvoet van 35% verminderen tot 20%.
De details voor deze geplande wijziging moeten nog uitgewerkt worden door het Amerikaanse Congres. Het blijft onduidelijk hoe het gefinancierd zal worden zonder het begrotingstekort te verhogen. Enkele Congresleden hebben al medegedeeld dat ze niet zullen stemmen voor een belastingwet die het tekort van de VS-begroting verhoogt. Ze verwijten Trump dat hij alleen maar oog heeft voor de rijken en de hogere middenklasse.
Het Amerikaanse instituut CRFB (Committee for a Responsible Federal Budget), gespecialiseerd in het begrotingsbeleid, gaat ervan uit dat het begrotingstekort in het komend decennia verder zal blijven stijgen. Maar met de plannen van Donald Trump zal dit budgettaire tekort nog veel sneller stijgen.
De Republikeinen rekenen op een economisch wonder om een groter tekort te vermijden. Volgens de economische adviseur van Trump, Gary Cohn, zal de hele hervorming kunnen betaald worden dank zij de economische groei. Hij voorspelt een economische groei van ruim 3 procent van het bbp voor het tweede semester. Volgens de Conference Board (een onderzoeksvereniging van het zakenleven) zal die groei in de realiteit 2,5 pocent bedragen. Bij de verkondiging van de Trump belastingwijziging was het één en al vreugde op Wall Street, want de aandelenmarkt kreeg de wind in de zeilen en noteerde hoger. De Trumpplannen voor de vermindering van de   ondernemersbelasting, hebben ook in de EU-lidstaten het verlangen aangewakkerd voor een dergelijke vermindering voor hun ondernemers.
Trump wil tijdens zijn ambtsperiode ieder jaar voor defensie 700 miljard dollar uitgeven. In zijn toespraak in de VN wilde hij de andere lidstaten duidelijk maken hoe ze zich dienen te gedragen en volgzaam te zijn in zijn streven “to Make America Great Again” dat bol staat van patriottisme gebouwd op militair machtsvertoon. Hij heeft nog altijd niet begrepen dat een militaire oplossing van de globale problemen niet bestaat.
Trump wil het Amerikaanse imperium in stand houden, inclusief oorlogen en bedreigingen tegen de landen die met de dominantie van Washington willen komaf maken. Maar deze politiek kost veel geld en de staatskas is leeg. Hoe hij dat alles zal kunnen financieren, daar hebben we het raden naar. De schade van de recente orkanen komt er nu nog boven op. Hoe hij de slachtoffers van de orkaanrampen Harvey en Irina daadkrachtig financieel gaat helpen is helemaal niet duidelijk: vage beloftes, radiostilte over concrete aanpak. Meer dan 80 procent van de huizen in het rampgebied getroffen door de Orkaan Harvey heeft geen overstromingsverzekering om de geleden schade te dekken. Slechts 16 procent beschikt over dergelijke verzekering. In Houston heeft 80 tot 85 procent geen verzekering. Veel arbeidersgezinnen konden zich de verzekering niet langer veroorloven toen het Congres een verhoging van de premies goedkeurde in 2012. Wat heeft bijgedragen tot de daling van het aantal verzekerde gezinnen.
Door de risico’s en onzekerheden en door de hoge prijs voor de verzekeringspolis kunnen miljoenen burgers enkel geholpen worden via het verzekeringsprogramma NFIP (National Flood Insurance Program beheerd door het Federal Emergency Management Agency ,FEMA) in de aangewezen overstromingsgebieden. De verzekeringskosten in Texas kunnen oplopen tot 2000 dollar. De gezinnen die niet het geluk hebben om een overstromingsverzekering te hebben kunnen een lening aanvragen van maximum 33.000 dollar om de kosten van wederopbouw en accommodatie in hotel te dekken. Eigenaars moeten echter worstelen om zelfs dat klein bedrag te krijgen. Het nationaal overstromingsprogramma is na de herhaalde rampen van de voorbije 12 jaar op zijn maximum gestoten, de kas is leeg. Na de betaling van de eisen voor de schade van de orkaan Katerina in 2005 en Sandy heeft het NFIP een schuldenberg van 25 miljard dollar, het fonds mag slechts 30 miljard lenen. Extra leningen om het programma te financieren moeten de toestemming van het Congres krijgen. De tol alleen voor de orkaan Irma wordt op bijna 200 miljard dollar geschat, het Congres heeft een peulschil van 15 miljard dollar bijstand goedgekeurd. Als het NFIP de goedkeuring van het Congres niet krijgt moeten de uitkeringen voor de recente orkanen uitgesteld worden wegens gebrek aan geld.

oligarchie

De voorgestelde belastinghervorming is de grootste herwaardering van de rijkdom. Het maakt duidelijk dat de Verenigde Staten een oligarchie is, waar de macht in handen is van een heel kleine elite. De vrijstelling van het belastingplan komt in een tijd  waarin miljoenen Amerikaanse gezinnen wanhopig proberen hun behoeften te bevredigen. Terwijl de heersende rijke klasse geniet van een belastingsvrijstelling voor miljarden dollars, worden de sociale behoeften van de VS-burger in de grootste onverschilligheid genegeerd en blijft de Trump administratie miljarden dollars uitgeven aan wapens en oorlog. Onder het kapitalisme is de VS-overheid een middel om de rijken nog verder te verrijken, en haar binnen en buitenlands beleid staan uitsluitend in dienst van de oligarchie.
De Democraten en Republikeinen zijn politieke geledingen om de belangen van de heersende Amerikaanse kapitalistische oligarchie in praktijk te brengen. Dat betekent dat de financiële VS-oligarchie ongekende sociale ongelijkheid veroorzaakt. De enorme groei van de sociale ongelijkheid is het product van het beleid van beide partijen in de voorbije vijftig jaar. De nieuwe belastingverlaging zal volgens het Congresrapport leiden tot de verhoging van het tekort met 20 procent tegen 2036.
In het voorbije decennium is het reële inkomen van de 85 procent mensen van de onderkant van de samenleving gedaald door de stijgende levenskosten. Het reële inkomen van de rijke bovenlaag werd en wordt alsmaar groter.  Volgens het rapport van de belastingkredietcentrale zal het inkomen van de 1 procent stijgen met 8,5 procent.
De Amerikaanse oligarchie overheerst de overheid en de officiële instellingen. De plannen van Trump leiden tot boosheid in de samenleving. De omstandigheden kunnen leiden tot een explosieve sociale strijd.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

‘Business as usual’ is geen optie meer. Kantelen! begint met een nieuw paradigma

Ik hou niet van donuts. Ik vind ze ongezond en te zoet. Wellicht daarom heb ik ‘Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist’ van Kate Raworth…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×