INTERNATIONALE POLITIEK

Trump: VS heeft miljoenen mensen gedood op basis van leugens

Image
(wikimedia.commons)

De tweet van president Trump dat de oorlog in het Midden-Oosten een absolute vergissing is, raakte niet zo erg bekend. De grote Amerikaanse bedrijfsmedia kozen ervoor die tweet eigenlijk te negeren. De internationale pers heeft ‘m zo goed als niet opgepikt. Bill Van Auken, voormalig presidentskandidaat voor de Socialistische Gelijkheidspartij en journalist bij de World socialist Website, heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Lees even mee.

Valse premisse

Te midden van de storm van kritiek  van links en rechts over het besluit om Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken, ging de tweet van de president ter verdediging van zijn beleid als volgt.  “De Verenigde Staten hebben achtduizend miljard dollar besteed voor oorlogen in het Midden-Oosten, duizenden van onze moedige soldaten zijn gestorven of gewond geraakt. Miljoenen mensen zijn aan de andere kant gestorven. In het Midden-Oosten ten oorlog gaan is de slechtste beslissing die ooit is gemaakt in de geschiedenis van ons land! We gingen naar de oorlog onder een valse en nu weerlegde premisse van massavernietigingswapens.”
Ook politiek werd deze boodschap niet opgenomen. De democratische leiders in het Congres hebben zich inderdaad uitsluitend gericht op de bezorgdheid omtrent de ‘nationale veiligheid’. Een bezorgdheid die voortvloeit uit het telefoongesprek van Trump, op 25 juli, met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.  De de Amerikaanse president vestigde met dit dossier een nieuw persoonlijk record met 800 tweets.
Vanuit het standpunt van de scherpe interne strijd die zich in de VS ontvouwt, drukt de tweet over de oorlog in het Midden-Oosten de grondige verdeeldheid uit over de mondiale strategie van de VS. President Trump en de zijnen concentreren zich volledig op de voorbereiding van de confrontatie met China. Andere delen van het politieke establishment, het militaire en inlichtingenapparaat willen de voortzetting van de Amerikaanse interventies  om haar hegemonie over het Midden-Oosten in stand te houden en Rusland tegen te houden. Zij zien dit beleid als cruciaal voor de drive van het Amerikaanse imperialisme, om zijn dominantie over de Euraziatische gebieden blijven op te kunnen leggen.

leugens

Maar afgezien van deze geschillen over geostrategisch beleid, heeft de erkenning van president Trump dat Washington een oorlog heeft gelanceerd onder “valse premisse” die uiteindelijk miljoenen mensen van het leven heeft beroofd, toch directe politieke implicaties, ongeacht de bedoelingen van Trump. Het komt neer op een officiële erkenning door de Amerikaanse overheid dat de VS verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden en massamoord.
De huidige Amerikaanse president erkent dat Washington de invasie van Irak in 2003 lanceerde op basis van het valse uitgangspunt van massavernietigingswapens. Met andere woorden hij zegt dat zijn voorganger – en partijgenoot –  George W. Bush loog tegen de bevolking van de Verenigde Staten en de hele wereld, om een oorlog te kunnen starten. Maar de media vinden dit kennelijk niet belangrijk.
Volgens het Internationaal Recht was deze oorlog inderdaad een criminele en duidelijke ongerechtvaardigde schending van de soevereiniteit van Irak. Het tribunaal van Neurenberg verklaarde na de Tweede Wereldoorlog het plannen en lanceren van een agressieve oorlog als de hoogste misdaad van de nazi’s waaruit wreedheden vloeiden, inclusief de holocaust. Dit wettelijk principe hebben Bill Clinton met zijn agressie oorlog tegen Joegoslavië zonder VN-mandaat, en G.W. Bush samen met vicepresident Cheney en andere VS-topambtenaren  duidelijk overtreden. Evenals  hun opvolgers in de Obama en Trump regeringen die de Amerikaanse interventie in het Midden-Oosten voortgezet en uitgebreid hebben naar Syrië en Libië en nu dreigen met een nieuwe oorlog tegen Iran. Ze zouden allemaal moeten vervolgd worden als oorlogsmisdadigers;
De militaire invasie van Irak had als doel de controle te verkrijgen over de enorme energiebronnen van het Midden-Oosten. Tegelijkertijd kon men op die manier de belangrijkste rivalen in Azië en Europa treffen. Het was een bestaand beleid dat op de voorgrond kwam om de  neergang van het wereldwijde VS-imperium en zijn hegemonie te compenseren.
De Amerikaanse oorlog van Bush en C° was een moord op een samenleving. Het betrof de opzettelijke vernietiging van wat eens een geavanceerde samenleving was in de regio op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Het aantal slachtoffers van deze oorlog was enorm. Volgens een uitgebreid onderzoek uit 2006 steeg het dodental als gevolg van de Amerikaanse invasie in de eerste 40 maanden van de oorlog alleen al tot meer dan 655.000.

kost

De voortdurende slachting als gevolg van de Amerikaanse bezetting en de bloedige sektarische burgeroorlog veroorzaakt door verdeel-en-heers tactieken van Washington, eiste veel directe slachtoffers. Terwijl de vernietiging van basisinfrastructuur voor water, stroomverzorging, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen nog meer doden met zich bracht. De massale slachting ging door onder de Obama-regering met de lancering in 2014 van wat men de Amerikaanse oorlog tegen ISIS was gaan noemen. Deze oorlog waarbij de meest intense bombardementen plaatsvonden sinds Vietnam en waarbij Mosul, Ramadi, Fallujah en andere Iraakse steden tot puin werden herleid, eiste tienduizenden zo niet honderdduizenden levens. Recente schatting van het dodental als gevolg van 16 jaar militair interventie van de VS in Irak lopen op tot 2,4 miljoen.
De oorlog tegen Irak heeft ook desastreuze gevolgen voor de Amerikaanse samenleving. Naast de dood van meer dan 4.500 militairen en bijna 4.000 private logistieke medewerkers, raakten ook tienduizenden VS-militairen gewond en honderdduizenden lijden aan een posttraumatische stress stoornis. Moeten de veteranen die lijden ten gevolge van deze oorlog, en hun families niet het recht hebben om de Amerikaanse regering te vervolgen voor de resultaten van haar criminele gedrag? Voor haar beleid gebaseerd op leugens?
De kosten van de Amerikaanse oorlogen die sinds 2001 zijn gelanceerd zijn gestegen tot bijna zesduizend miljard dollar, het grootste deel komt op de oorlog en bezetting van Irak. Terwijl de rentekosten voor het geleend geld voor deze oorlogen uiteindelijk achtduizend miljard dollar zullen bedragen. Deze zware kosten voor de Amerikaanse samenleving worden verergerd door de sociale politieke impact van dergelijke illegale oorlog: inkrimping van de democratische rechten en grootschalige corruptie van een politiek systeem dat steeds meer wordt gedomineerd door het militaire en inlichtingsapparaat.

medeplichtig

Het zwijgen van de media over Trumps erkenning van VS oorlogsmisdaden in Irak, Syrië en elders in het Midden-Oosten wijst op hun medeplichtigheid bij deze misdaden, met de verkoop van leugens om de agressie tegen Irak te promoten en om het anti-oorlogsgevoel te onderdrukken.
Nergens werd en wordt deze oorlogspropaganda bewuster ontwikkeld dan in de New York Times, die het Amerikaanse publiek overspoelde met leugenachtige rapporten over ‘massavernietigingswapens’ door Judith Thoms en de schadelijk opiniestukken van commentator Friedman waarin hij zei: “Ik heb geen probleem met een oorlog voor olie!” De media-editors en experts die verantwoordelijk zijn voor het promoten van een criminele agressieoorlog verdienen het om naast de oorlogsmisdadigers te zitten op de beschuldigdenbank.
De Amerikaanse grote media’s hebben ook Trump’s aanklacht tegen VS oorlogen het Midden-Oosten genegeerd omdat ze de spreekbuis vormen voor die delen van het Amerikaanse heersende establishment die willen dat deze oorlogen doorgaan.

schijnheilig

Trump’s cynische nationalistische en populistische retoriek over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten is bedoeld om steun te verkrijgen bij de Amerikaanse bevolking die overweldigend vijandig staat tegenover deze oorlogen. Dit ondanks het feit dat  zijn regering – gesteund door de Democraten –  een militair recordbudget van 738 miljard dollar stemde in voorbereiding van nog catastrofalere oorlogen, inclusief tegen nucleair machten als China en Rusland.
Als de bewoner van het Witte Huis de schijnheilige houding aanneemt van een tegenstander van imperialistische oorlogen, dan is dit volledig te danken aan de Democraten. Hun oppositie tegen Trump is totaal verbonden met de bezorgdheid van de Amerikaanse inlichtingendienst en het Pentagon over zijn gedrag voor het buitenlands beleid.
Hoewel er massale oppositie was tegen de invasie van Irak, hebben de pseudo-linksen in de VS, samen met de media, alles in het werk gesteld om het protest achter de Democratische partij te kanaliseren, terwijl die ononderbroken steun en financiering van de oorlog bood. Tegenwoordig is het een pro-oorlogspartij in lijn met de oppositie tegen Trumps wispelturig buitenlands beleid.
De schijnheilige bekentenis van Trump over het criminele van de oorlogen in Irak, Syrië en Libië moet de anti-oorlogsbeweging aanzetten tot het vormen van een breder front met vakbonden en democratische bewegingen om dit beleid een krachtig halt toe te roepen. Het zijn immers steeds de eenvoudige burgers die het gelag met hun leven betalen.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Is de VSA op weg naar de dictatuur van een minderheid?

Het ziet er alsmaar meer naar uit dat Donald Trump zijn slag zal thuishalen terwijl de zgn. Amerikaanse democratie wankelt. Dat stellen de Harvard-politicologen Steven Levitsky en Daniel Ziblatt…

Print Friendly, PDF & Email

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×