9 September 2020

Trump en corona

VS-president Donald Trump zei ooit te vermoeden dat er achter al die herrie rond klimaatopwarming een Chinees complot zat om de VS-economie te verzwakken. Hij is voorzichtiger inzake de verspreiding van het coronavirus, daar vermoedt hij veeleer de hand van de Democraten. Die zouden zo zijn economische balans willen ondermijnen met het oog op de presidentsverkiezingen.
Ook de media die de Democraten gunstig gezind zijn, zoals CNN, zitten in het complot, aldus de president. Met hun ‘fake news’ over de ‘caronavirus’ (dixit Trump) helpen ze de beurzen kelderen om zo de president te treffen.

Te duur

Maar intussen zullen sommige VS-burgers wel tweemaal nadenken eer ze zich als drager van het virus aangeven, want dat is niet gratis. In Miami vermoedde een burger met koorts dat hij besmet was met het beruchte virus. Daar bleek uiteindelijk niets van aan. Maar zijn verzekering eist nu van hem 3184 dollar daarvoor. Je gaat niet zomaar een ziekte aangeven. Tot verbazing van gezondheidswerkers zijn er in de VS totnogtoe relatief weinig besmettingen, zeker gezien de vele contacten met China. Het heeft misschien te maken met de risico’ op hoge kosten.
Want van de overheid valt weinig te verwachten. Een van de eerste maatregelen van Trump als president, was het schrappen van de post inzake bestrijding pandemieën bij de Nationale Veiligheidsdienst. Die was immers ingesteld door zijn voorganger Barack Obama en moest dus sneuvelen.
In Trumps begroting voor 2021 wordt sterk gesnoeid in de uitgaven voor gezondheid. Zo wordt het budget voor de controledienst ter preventie van ziekten (CDC) sterk verminderd. Die CDC mag ook niet zomaar nieuws rondstrooien, alle verklaringen moeten via het Witte Huis passeren voor controle. Beijing? Nee, Washington. De VS gaan ook hun bijdrage aan de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, halveren.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 18 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×