Trump? Biden? Geen inmenging aub!

Zowat alle belangrijke wereldleiders hebben inmiddels Joe Biden gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Neen, Rusland en Turkije niet, China, zo dacht ik, uiteindelijk wel, met wat vertraging.

Mexico niet. Meteen na 3 november verklaarde President Lopez Obrador dat hij geen buitenlandse inmenging kon verdragen. Niemand moet zich komen moeien bij ons, wij moeien ons niet met wat op een ander gebeurt. We zullen reageren van zodra de autoriteiten van de V.S. een winnaar bekend maken.

De President verwijst daarbij naar de ‘Estrada-doctrine’, genoemd naar de Mexicaanse BZ-Minister die in 1930 dit strakke principe vastlegde. Het is vandaag een officieel hoewel persoonlijk standpunt van de Mexicaanse President.

Hij heeft wel goede argumenten, hoe vreemd het ook overkomt. In 2006, zo stelt hij, toen hier bij ons de telling nog bezig was, kwam de Spaanse Eerste Minister Zapatero al met een felicitatie voor Felipe Calderón. En die verkiezing was duidelijk gestolen van ons. Er was echte fraude.

We zijn hoegenaamd niet voor Trump of tegen Biden. We hoeven geen enkele represaille te vrezen. We moeten wel vaststellen dat Trump ons altijd met respect behandeld heeft en op geen enkel moment gepoogd heeft zich te moeien met onze binnenlandse aangelegenheden.

De verklaringen van Trump over de ‘verkrachters’ die de Mexicaanse migranten zijn en, aan het andere uiterste, de bijna openlijke acties van het anti-drugsagentschap DEA in Mexico, zullen we hier dus even vergeten.

Voor de Mexicaanse oppositie is dit koren op de molen: zie je wel, onze President is even populistisch en autoritair als Trump. Dit zal ons duur te staan komen.

Voor AMLO is het echter gewoon ‘politieke voorzichtigheid’. Er moet gewacht worden tot het electoraal proces af is en AMLO heeft goede relaties met beide kandidaten.

Voor de goede orde vermelden we nog dat Venezuela en Iran wel degelijk Joe Biden hebben gefeliciteerd.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 478 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook