Toekomsten voor participatie

Het meervoud in de titel wijst op de “Toekomsten’-reeks waarvan dit deeltje over participatie er een is en dat werd geschreven door Mattie Jacobs en Joke Vanreppelen,twee stafmedewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daar mee is het kader en het opzet van deze publicatie ook duidelijk aangegeven. Het is een publicatie die bedoeld is als ‘handreiking’ aan alle gemeentebesturen die op zoek gaan naar nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers ‘en die van hun gemeente een plek willen maken waar lokale democratie springlevend is’. Het is dus geen theoretisch werk – de auteur baseren zich op Karolien Dezeure en Filip De Rynck – maar een praktische handleiding met korte hoofdstukjes en veel tekstboxen met inspirerende voorbeelden uit Vlaamse gemeenten.
Het geheel richt zich in de eerste plaats naar gemeenteambtenaren die belast zijn met het op gang brengen en ondersteunen van participatieve besluitvormingsvormingsprocessen. Er worden zekere waardevolle inzichten gepresenteerd, maar ze blijven naar mijn smaak hangen in een al te vrij blijvende context waarin politiek geladen en ingewikkelde dossiers zoals die van de Antwerpse Oosterweelverbinding en de strijd van de actiegroepen Ademloos en stRaten-Generaal daar rond geen plaats vinden.
Toekomsten voor participatie
Mattie Jacobs en Joke Vanreppelen
Politeia en VVSG
2012
Print Friendly, PDF & Email
Over Walter Lotens

Walter Lotens studeerde moraalfilosofie, ex-leraar, woonde lang in Suriname, reiziger, Latijns-Amerika watcher en freelancer. Hij schrijft voornamelijk over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema’s die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).