31 May 2022

TOCONPE in Colombia

Niet ‘plan B’, maar ‘plan C’ staat aan de leiding in de Colombiaanse Presidentsverkiezingen van afgelopen zondag 29 mei. Het betekent dat Gustavo Petro, de winnaar van links met 40 % in de eerste ronde, het moet opnemen tegen Rodolfo Hernandez, de ‘Colombiaanse Trump’ op 19 juni.

Dat Petro zou winnen, was voorspeld. Dat de kandidaat van het ‘uribisme’ (volgelingen van ex-President Alvaro Uribe) zo zwaar zou worden afgestraft – Gutierrez haalde slechts 24 % van de stemmen – was een verrassing.

Hernandez haalde 28 %, dank zij de steun die hij in de allerlaatste weken van de campagne van de mainstream media heeft gekregen.

Dat is slecht nieuws voor Petro. Mocht Gutierrez naar de tweede ronde zijn gegaan, dan zouden de kiezers van Hernandez wellicht niet voor hem hebben gestemd. Omgekeerd wel: de rechterzijde roep nu op om massaal voor Hernandez te stemmen: TOCONPE – Todos contra Petro, met z’n allen tégen Petro.

Het is ook slechts nieuws voor Colombia. De afstraffing van Gutierrez toont aan dat het land verandering wil. Wat het nu kan krijgen is een kandidaat wiens campagne vooral op TikTok werd gevoerd, een man wiens belangrijkste programmapunt de strijd tegen corruptie is, maar die zelf wegens corruptie wordt vervolgd, de man die ambassades wil sluiten en de dienstauto’s wil afschaffen. En de man die ook de dienst voor gendergelijkheid wil sluiten. Er lopen zo’n dertig klachten tegen Hernandez van overheidsambtenaren die door hem werden beledigd of aangevallen. In 2016 verklaarde Hernandez een bewonderaar te zijn van die ‘grote Duitse denker, Adolf Hitler’. Hernandez is 76 jaar oud.

De participatiegraad in deze eerste ronde was 55 %. Dit is de hoop van Gustavo Petro vandaag, dat zoveel mogelijk mensen die niet deelnamen afgelopen zondag, alsnog naar de stembus trekken.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×