INTERNATIONALE POLITIEK

Terwijl iedereen focust op Rusland…

Image

Zoals hij had aangekondigd wil Trump een einde maken aan Obamacare. Dat zal zware gevolgen hebben voor de ziekteverzekering en sociale voorzieningen van de doorsnee burger. De voorgenomen hervorming van het sociaal en gezondheidssysteem zal het aantal Amerikaanse burgers zonder verzekering fors doen stijgen.

Minder sociale uitgaven

Volgens de schatting van het partij-onafhankelijke Rekenhof van het Congres (CBO) kan het aantal VS-burgers zonder ziekteverzekering in het komend jaar stijgen met 14 miljoen. Voor 2026 kan die stijging oplopen tot 23 miljoen. Vooral mensen met een langdurige ziekte zullen geconfronteerd worden met grote meerkosten.
De beleidsplanning van de Trump administratie vanaf 2018 voorziet een enorme vermindering in de komende 10 jaar van in totaal 1 700 miljard (“1,7 trillion dollar”) voor de sociale uitgaven, met grote gevolgen voor de strijd tegen armoede en honger en voor de gezondheidszorg van miljoenen VS-burgers.
Deze budgettaire voornemens tonen het reactionair karakter van Trumps beleid in dienst van de rijke Wall Street miljonairs en de rechtse militaire ideologen. De elite is verenigd in de strijd tegen de sociale verworvenheden, de democratische burgerrechten en om de oppositionele media te muilkorven. Voor de Democraten en de gevestigde media, ook de onze, is dat kennelijk geen thema. Ze blijven nog altijd bevangen door hun Ruslandfobie om hun nederlaag te verwerken. Het biedt Trump de mogelijkheid om zijn brutale antisociale agenda vlotter op tafel te kunnen leggen ten koste van de VS-burger.
Zijn  budgetvoorstel voorziet o.a. een vermindering van 800 miljard dollar voor het komende decennia voor Medicaid. Meer dan 1 op 5 Amerikaanse burgers zijn aangewezen op de bijstand van Medicaid, waaronder zwangere vrouwen, kinderen en ouderen met een handicap. Met de nieuwe American Health Care Act, die door de Republikeinse meerderheid in het Congres goedgekeurd werd,  plant president Trump de teloorgang van Medicaid: 10 miljoen burgers worden beroofd van financiële bijstand om hun medische kosten te betalen.
Niet dat Obamacare de hemel was. In 2016 waren nog altijd 28,6 miljoen VS-burgers, of 9 procent van de bevolking, onverzekerd. Wie wel verzekerd was onder de Obamacare was verplicht geworden bij private verzekeringsmaatschappijen zijn polis te onderschrijven. Met het budget dat Trump plant wordt dat echt onmogelijk voor miljoenen burgers die het leger van de onverzekerden zullen vervoegen.

Meer voor defensie

Het door Trump opgestelde 10jaren-budget snijdt 193 miljard weg in het Supplement Nutrition Assistance Programm (SNAP), beter gekend als de voedselbonnen. Dat komt neer op een vermindering van 25 procent in de werkingskosten van het SNAP. De bijstandsuitkering voor behoeftige families zal met 21 miljard beknot worden over de volgende 10 jaar. In de belastingsaftrek voor kinderen ten laste, waarvan vooral gezinnen uit de “Middle Class” genieten, wordt 40 miljard dollar gesnoeid.
Terwijl Trump met zijn budgetvoorstel een ravage aanricht in de sociale programma’s, wil hij de belasting fors verminderen voor de rijken en de bedrijfswereld en tegelijkertijd een flinke stijging van de defensie uitgaven realiseren. De gevolgen zullen vrij vlug merkbaar zijn in de dagelijkse realiteit van het sociaal leven van de Amerikaanse samenleving.
Het defensiebudget 2017 zou nog met bijna 10% worden verhoogd, en president Trump wil dit voor 2018 verder verhogen tot 603 miljard, wat echter ‘maar’ 3 procent meer is dan  wat Obama had gepland voor dat jaar. Senator McCain vindt dit absoluut te weinig, maar de verdedigers zeggen dat deze verhogingen van 3% werkelijke bedragen betreft die dus anders van aard zijn dan de intentieverklaringen van Obama. In de Verenigde Staten gaat tenminste een vierde van de belastingontvangsten naar defensie, het verrijkt het industrieel militair complex, Lockheed, Boeing, Raytheon, BAE systems.

Armoede

Meer dan 13 procent van de zowat 325 miljoen Amerikanen is arm. Het gaat om 43,1 miljoen inwoners waarvan 19,4 miljoen in extreme armoede leven. Deze families leven aan of onder de armoedegrens met een jaarlijks inkomen van of onder de 10.000 dollar voor een gezin van 4 personen. De kinderarmoede onder 18 jaar bedraagt 19,7 procent. Deze officiële cijfers situeren de armoede vooral bij de bevolkingsgroep met lage lonen. In werkelijkheid is het precies deze bevolkingsgroep die door de inkrimping voor Medicaid en voedselbonnen geviseerd wordt.
Nagenoeg een op acht Amerikaanse gezinnen was in 2015 onder Obama voedsel onzeker; ze hadden een tekort aan eten voor het ganse gezin. Vijf procent van deze gezinnen hadden en hebben een extreem lage voedselveiligheid. Drie miljoen gezinnen zijn niet in de mogelijkheid hun kinderen adequaat te voeden.

In de greep van Wall street

Op de Trump plannen antwoorden de Democraten met hun gebruikelijke retoriek. Door hun verbondenheid met Wall Street is hun kritiek opmerkelijk zacht op het geplande ultrarechts beleid in het voordeel van de rijken. Het is een beleid dat meer grenscontrole wil, en meer fondsen voor het leger, met maatregelen in het nadeel van de “Middle Class” en van een grote bevolkingsgroep in armoede. Deze weg werd al geplaveid tijdens de Obamaperiode qua problemen rond Medicaid, Medicare en de gezondheidszorg doordat hij deze ondergeschikt moest maken aan de privéverzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie. Het gevolg is een hogere kost voor minder adequate gezondheidszorg voor miljoenen VS-burgers. Het is bijgevolg weinig zinvol om de druk op de Democratische partij of het establishment te verhogen. Demoraten en Republikeinen zitten beide in de greep van Wall-Street.

besluit

Burgerrechten zijn niet compatibel met het corrupte kapitalistische systeem dat maximale winst nastreeft. Omgekeerd, er komt meer beknotting van democratische burgerrechten, oorlogen blijven de manier om conflicten op te lossen, en alles en iedereen plooit voor de dictatuur van Wall Street.
Het is opvallend dat onze zogenoemde Amerika experten ter plaatse niet berichten over de nefaste gevolgen van het beleid voor miljoenen Amerikaanse families. Ze hebben alleen maar oog voor de fratsen en uitspraken van Trump, voor de vaudeville over de veronderstelde Russische inmenging in de presidentsverkiezing. De media zorgen ervoor dat het beeld van het VS-paradijs niet beschadigd wordt door het trieste lot van miljoenen Amerikanen als gevolg van de nefaste politiek van de elite.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×