De Chinezen komen

Tot grote bezorgdheid van Duitsland, Frankrijk en Nederland en ook nog wel andere EU-lidstaten, heeft de Italiaanse regering een ‘memorandum

Italië op de Zijderoute

Venetië was lang een eindpunt van een Zijderoute, nu wordt dat wellicht Triëst. Want China wil die haven uitbouwen tot

Domper op Xi’s vreugde

Al jaren wordt voorspeld dat de Chinese economie een crisis staat te wachten. Te oordelen naar de bescheiden toon en

Meer aandacht voor Aziatisch bondgenootschap

Westerse politieke kringen en onze media schenken weinig aandacht aan de ‘Shanghai Cooperation Organisation’. De kans bestaat dat dit enigszins