Regisseer zelf je levenseinde

Twintig jaar geleden werden in de geschiedenis van de Belgische gezondheidszorg drie belangrijke stappen gezet. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde