Hoe Trump het internationaal rechtssysteem viseert

Het huidige internationaal politiek systeem is ontstaan uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Het moest voorkomen dat staten nog maar eens op grote schaal hun geschillen op het slagveld zouden uitvechten. Met de in 1945 opgerichte Verenigde Naties beschikte de wereld voortaan over een politiek forum gebaseerd op principes