De corona-pandemie in ASEAN en Zuidoost-Azie is nog lang niet onder controle

In Zuidoost-Azie heeft men lang gedacht dat het coronavirus hun regio links liet liggen. Door snel de grenzen te sluiten

Van Lumumba tot Mei 68

De algemene staking in Frankrijk en de wereldwijde studentencontestatie van 1968 vielen niet uit de lucht. Ook al schreef Le

Cambodja volgt de trend

“Het koninklijk paleis is dicht vandaag, net zoals het ganse stadscentrum”, krijgen we te horen van militairen die het stadscentrum