Het kernwapen opnieuw centraal op het internationaal toneel?

Toen de VS-senaat eind oktober ’99 debatteerde over de ratificatie van het Algemeen Teststopverdrag liepen de discussies hoog op. De rechtse republikein Helms zei dat door dit verdrag de VS hun nucleaire suprematie zouden verliezen, en dat het een rem vormde voor de ontwikkeling van een ruimteschild. Bovenden “zullen de

De nieuwe militarisering

"Tijdens de Koude Oorlog waren we 45 jaar lang in een wapenwedloop verwikkeld met de Sovjetunie. Nu lijkt het alsof we een wapenwedloop voeren met onszelf"Admiraal Eugene Caroll, Jr. U.S. Navy (ret.)Deputy Director van het Center for Defence Information Op internationaal militair vlak zijn er een paar opmerkelijke en tegelijk

De JSF en de kronkels in het Amerikaanse denken

Een delegatie van Belgische parlementairen en kabinetsmedewerkers was van 13 tot 18 maart 2000 in Washington DC voor gesprekken met overheidsdiensten, parlement en ‘think tanks’. Onderwerp van de gesprekken was de transatlantische alliantie, defensie en de NAVO, de rol die België en de VS daarin zouden moeten spelen en de

Groei en bloei van de Europese wapenindustrie

Militair Europa krijgt alsmaar meer vorm. Sinds de top in Helsinki gaan de Europese excellenties met rasse schreden vooruit, wat niet kan gezegd worden van pakweg het sociale Europa. Tegen 2003 is de snelle interventiemacht een feit. En velen dromen al om daarna vlug te komen tot een heus Europees

Vergif is niet giftig, zegt Navo

Zware metalen zijn toxische stoffen en dus slechts met de grootste omzichtigheid te manipuleren. Loodvergiftiging is bij het publiek de meest bekende van een vergiftiging door een zwaar metaal. Ook uranium – en het daarvan afgeleide verarmd uranium – is een zwaar metaal en dus, ook als het niet radioactief

Nieuwe bewapeningswedloop dreigt onder Bush

Het ziet er naar uit dat de nieuwe bewindsploeg in het Witte Huis zich minder zal aantrekken van wat vriend en vijand in het buitenland zegt en denkt. Ze stellen "America first", en willen eigengereid hun weg gaan om de vitale belangen van het land veilig te stellen. Problemen met