Voor een nieuwe ‘nieuwe internationale economische orde’

Wie belangstelling heeft voor internationale of, beter, mondiale betrekkingen doet er altijd goed aan de oude teksten te herlezen die

Embargo tegen Cuba: 185 landen zijn tegen

De Verenigde Naties tellen 193 Lidstaten. In de Algemene Vergadering van donderdag 3 november 2022 keurden 185 landen een resolutie