Het profitariaat van de inflatie

In één woord: Graaiflatie Het is tot bij sommige sociaaldemocraten in om te keer te gaan tegen het profitariaat. Langdurig

Fossiele winsten lopen spuigaten uit

Transitie kan wachten Zelfs VS-president Joe Biden vindt dat het de spuigaten uitloopt met de winsten van de klassieke energiereuzen.