Rusland, de Navo en Versailles

Voorspellen is altijd moeilijk, zeker wanneer het over de toekomst gaat. Toen ik hier (vóór 24 februari en dus een