Covid niet voor iedereen gelijk

Dit artikel over de armoede in de VS is gebaseerd op een rapport van 8 mei 2020. Intussen is de toestand alleen maar sterk achteruit gegaan. Op 21 mei is er sprake van 38,6 miljoen werklozen, dat is zowat een kwart van de beroepsbevolking. Daar tegenover staat dat tusssen 18

Een echt virus tegen ongelijkheid?

Gek toch hoe zoveel mensen kunnen geloven dat deze pandemie voor grote veranderingen in de politiek en de economie zal zorgen. Sommige verschuivingen zullen er ongetwijfeld zijn. Het is niet uitgesloten dat China eindelijk meer macht op het wereldtoneel verovert en dat Trump een schielijke nederlaag tegemoet gaat. Evenmin is

Meer ongelijkheid leidt tot andere leiders

De mate van ongelijkheid in een maatschappij heeft een invloed op de leiders die ze krijgt en hoe die op hun beurt de maatschappij veranderen. Grotere ongelijkheid leidt met name tot dominantere leiders die vaker neigen tot agressie en die hun macht proberen te vergroten door angst in te boezemen.

Ongelijkheid, herverdeling en commons

In de afgelopen halve eeuw gingen we van een discours over de herverdeling van de rijkdom naar een over de herverdeling van de groei. Toen werden het de armen zelf die de groei moesten produceren. En heel die tijd lang was het in feite een herverdeling van arm naar rijk.

Meer ongelijkheid dan ooit in de VS

Eind 2017 brachten de economen Thomas Piketty, Emanuel Saez en Gabriel Zucman – belangrijke experts op het gebied van ongelijkheid – een baanbrekende studie uit over de groei van inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten voor de periode 1946-2016. Eerdere studies richtten zich reeds op het documenteren van ongelijkheid in de

Trump zorgt voor lege staatskas

De Amerikaanse president blijft zijn verkiezingsbelofte getrouw voor een belastingvermindering ten voordele van de rijke Amerikaanse elite en de bedrijven. Tijdens een toespraak in Indianapolis beweerde hij dat zijn fiscaal beleid een revolutionaire verandering zal realiseren voor de Amerikaanse werknemers. Deze “revolutionaire” verandering van het Amerikaanse belastingsysteem omvat een aanzienlijke