Nelson Mandela: begrensd heldendom

“During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination,

Nelson Mandela 95

Nelson Mandela overleed op 5 december 2013. We hernemen hier een artikel dat Guy Poppe schreef naar aanleiding van zijn