Hongerstaking dreigt noodlottig te worden voor twee jonge politieke gevangenen beschuldigd van majesteitsschennis

Tantawan “Tawan” Tuatulanon en Orawan “Bam” Phupong, respectievelijk 21 en 23 jaar oud, zijn sinds 18 januari in hongerstaking om