Links valt stil in Zuid-Amerika

Is in Zuid-Amerika de progressieve regeringswind gaan liggen? Het heeft er alle schijn naar. In Argentinië wordt de rechtse multimiljonair

Rechts wint in Argentinië

Met de recente verkiezingen voor het presidentschap in Argentinië en de komende voor het parlement in Venezuela stelt menig waarnemer