Zemmour en de haat die naar kampen voert

Op de haatcampagnes volgen de kampen, zei de Italiaanse schrijver Primo Levi na zijn terugkeer uit Auschwitz. De hedendaagse haatcampagnes worden steeds feller en frequent. Zo roept de Franse polemist Eric Zemmour te wapen tegen de horden die onze identiteit al hebben kapotgemaakt en uit zijn  op ‘le grand remplacement’.

Puin ruimen in Parijs

Emmanuel Macron heeft zonder te veel pathos zijn zege gevierd en de Fransen de waarheid beloofd in afwachting van de nakende parlementsverkiezingen. De president kan niet echt rekenen op een enthousiast elan voor zijn “République en marche” . Hij kreeg 40 % van het totale kiezerskorps achter zich, maar van

FN, Marine, Marion, Florian

Marine Le Pen president? Het zal (behoudens zware verrassing) niet voor deze keer zijn. En daarom zijn ze bij het Franse Front National (FN) al vóór de strijd is gestreden, de messen aan het slijpen voor interne afrekeningen. De hoofdfiguren: voorzitster en kandidate Marine Le Pen zelf, haar ondervoorzitter Florian

Fillon, extreem-rechts, rechts-extreem

‘Gewoon rechts’ trekt in Frankrijk dan toch naar de presidentsverkiezingen van volgende maand met François Fillon. Ondanks de potten en pannen die hij meesleept, ondanks zijn geradicaliseerd programma waarmee hij Marine Le Pen, authentiek extreem-rechts, op sommige terreinen rechts voorbijsteekt. Fillon is de geliefkoosde kandidaat van de ‘cathosphère’, de katholieke