Maggie: Gaza is oorlogsgebied!

De situatie in Gaza zou “niet meer voor iedereen precair” zijn, zo oordeelt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de