De corona-pandemie in ASEAN en Zuidoost-Azie is nog lang niet onder controle

In Zuidoost-Azie heeft men lang gedacht dat het coronavirus hun regio links liet liggen. Door snel de grenzen te sluiten

Vietnams delicate buurschap met China

De Vietnamese regering zit gewrongen met haar plan om speciale economische zones voor buitenlandse investeerders in te richten. Die plannen,