AMLO vs OAS: stop de hegemonie van de V.S.

De organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is lang niet onbesproken. Ze werd gesticht in 1948 in een Koude Oorlog logica.

Hugo Chavez en Latijns Amerika

De President van Venezuela is al meer dan een maand afwezig. Hij kon de eed als nieuw verkozen president niet

South of the Border, documentaire Oliver Stone over Hugo Chávez en zijn collega’s in Latijns-Amerika

South of the Border is de eerlijke poging van een goedbedoelend Amerikaans cineast die zijn faam probeert te gebruiken voor